2014-03-22T09:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Ostrołęka,

Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole

Listopadowa konferencja „Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym” fot. eOstroleka.pl
Edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa i zwiększenie zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży to główne cele konferencji Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. w godzinach:
9.30 – 12.00 – dla przedstawicieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
13.00 – 15.30 – dla przedstawicieli przedszkoli i szkół podstawowych,

w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73.

Program konferencji Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole:
- Procedura NIEBIESKA KARTA – charakterystyka, wyzwania, współpraca – podinsp. Agnieszka
Guza, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- Niebieskie Karty w szkole – Pani Sylwia Kowalczyk, pedagog, Pani Katarzyna Olobry-Księżak,
psycholog, Szkoła Podstawowa nr 255 im. C.K. Norwida w Warszawie.
- Przemoc i agresja rówieśnicza (dziecko – ofiara i sprawca) – Pani Lucyna Kicińska, koordynator
telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje.
- Symptomy dziecka krzywdzonego – Pani Monika Bubicz, dyrektor Specjalistycznej Poradni OPTA
w Warszawie, Pani Małgorzata Świć, psycholog, Specjalistyczna Poradnia OPTA w Warszawie.
- Cyberprzemoc (dziecko – ofiara i sprawca) – podinsp. Aneta Pawlińska ekspert Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- Program Edukacja dla bezpieczeństwa – podkom. Katarzyna Zaremba, ekspert Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
Zobacz również