Strona Główna
Baza wiedzy
O konkursie
Regulamin
Forum dyskusyjne
KontaktREGULAMIN "KONKURSU INWESTYCYJNEGO"

REGULAMIN
„KONKURS INWESTYCYJNY”


§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Konkursu Inwestycyjnego”  zwanego dalej Projektem.

 

§ 2
ORGANIZATOR

Organizatorem Projektu jest Ostrołęckie Forum Gospodarcze - OFG (zwana dalej Organizatorem) i Mazowieckie Inicjatywy Społeczne  pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego.

 

§ 3
CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy jej uczestników na temat najważniejszych zagadnień współczesnych finansów, dobrych nawyków z nimi związanych  jak również integracja przyszłych liderów społeczeństwa obywatelskiego.

 

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Projektu mogą być:

a)  Uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych

b)  Absolwenci do 28 roku życia.

2.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokładne uzupełnienie danych przy logowaniu na stronę konkursu: nazwisko, imię, miasto, telefon. W przypadku nie podania wymaganych danych uczestnik nie może brać udział w walce o nagrody.

3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie www.gielda.eOstroleka.pl. Rejestrowanie dwóch i więcej kont jest największym wykroczeniem i za złamanie tej zasady grozi natychmiastowa eliminacja z "Konkursu Inwestycyjnego", nieodwołalna i blokada wszystkich kont.

4.  Czas trwania konkursu 01.06.2013 – 30.06.2013. Konta można zakładać 5-7 czerwca. Od 10 czerwca rozpocznie się walka o nagrodę.

5. Należy założyć wirtualne (darmowe) konto  inwestycyjne na stronie www.eostroleka.pl w zakładce „Konkurs Inwestycyjny”

6. Każdy nowy gracz otrzymuje kapitał w wysokości 10 000 (dziesięciu tysięcy) wirtualnych polskich złotych. Celem gry jest pomnażanie tego kapitału przy pomocy transakcji za pomocą walorów notowanych na wirtualnym parkiecie.

7. Środki płatności używane w Symulatorze Giełdowym są całkowicie wirtualne i nie mają żadnej wartości poza Tym systemem.

8. Pomiędzy 5-7 czerwca konstruujemy wirtualny portfel kupując dowolnie dobrane akcje, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być  akcje z niższą ceną nominalną  jak 1 zł za sztukę.

8a. Zakupów można dokonać tylko jeden raz i w trakcie gry nie można w nie ingerować, sprzedając lub dokupując akcje.

9. Wynik inwestycyjny jaki osiągniemy po sesji na 31.czerwca będzie decydował o zwycięstwie. 

10. Udział w konkursie  jest bezpłatny.

11. Zwycięzcy Konkursu Inwestycyjnego zostanie przyznana nagroda Tablet: MODECOM freetob

12. Celem gry jest osiągnięcie najlepszego wyniku inwestycyjnego, który zostanie podsumowany na koniec trwania konkursu. Udział w konkursie jest dobrowolny i mogą brać w nim udział jedynie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy.

13. O wynikach konkursu Organizator poinformuje wszystkich zakwalifikowanych uczestników drogą elektroniczną lub telefonicznie.

14. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie www.gielda.eOstroleka.pl. Rejestrowanie dwóch i więcej kont jest największym wykroczeniem i za złamanie tej zasady grozi natychmiastowa eliminacja z "Konkursu Inwestycyjnego", nieodwołalna i dożywotnia blokada wszystkich kont.

15. Notowania akcji używane w Symulatorze Giełdowym są identyczne z notowaniami Giełdy Papierów Wartościowych, jednak nie można ich traktować jako źródła informacji w zawieraniu transakcji na 'prawdziwej' giełdzie.

16. Każdy zgłaszający zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Założenie konta równoznaczne jest  z akceptacją jego warunków.

17. Zasady działania Symulatora Giełdowego są jedynie zbliżone do zasad panujących na "realnej" Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup i sprzedaż akcji w Symulatorze został uproszczony. Ma one jedynie charakter gry edukacyjnej i nie odpowiada one założeniom transakcji na realnym rynku. Wszelkie doświadczenia, metody czy systemy wykreowane podczas używania Symulatora Giełdowego nie mogą być wykorzystywane do inwestowania na prawdziwych rynkach finansowych.

18. W sytuacji podobnego wyniku inwestycyjnego sprawę przyznania nagrody rozstrzygnie komisja, w której skład wchodzą osoby delegowane przez Firmy Organizujące Projekt. Argumenty brane pod uwagę przy decyzji będą: czas rejestracji i analiza historii rachunku.

18a. W przypadku oszustwa podczas gry sprawy rozpatrywane są przez komisję.

18b. Decyzja wydana przez komisję jest ostateczna i nieodwołalna.

19. W razie wykrycia oszustwa wynikającego z posiadania kilku kont osoba tak jest bezwarunkowo wykluczana z konkursu a konta blokowane.

20. Celem Konkursu jest uświadomienie możliwości płynących z posiadania wiedzy na temat rynków finansowych, jednak strategie czy wnioski płynące z zabawy powinny być zweryfikowane i sprawdzone przed inwestowaniem na prawdziwej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

§ 5
DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jak również wywiadów z nimi przeprowadzonych w środkach masowego przekazu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Projektu oraz innych działań statutowych Organizatora.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora w związku z Projektem i realizacją niniejszego regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania Uczestników do udziału w Projekcie, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu oraz do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Projektem.

  Login
Hasło
1.  killtronic
1 087 486,80 pln 
2.  Mayor
336 209,90 pln 
3.  SzkarlatnyOrzel
18 559,51 pln 
4.  mardoknr1
12 352,40 pln 
5.  rafcik
12 213,80 pln 
6.  adamp212
11 597,89 pln 
7.  Seba1
11 324,63 pln 
8.  PawelSalamucha
11 257,50 pln 
9.  jan1k92
11 117,00 pln 
10.  Ostroleka88
10 722,41 pln 

Strona główna   Baza wiedzy   O konkursie   Regulamin   Forum   Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 CYBERMEDIA