eOstroleka.pl
Sobota, 23 września 2017
Informacje Budujemy Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

z dnia 18 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Kilińskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 20980. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 18 września 2017 r.

Znak sprawy: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

Znak sprawyWOOŚ-II.4231.1.2015.DK

RodzajPostanowienie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna-Granica RP.

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 15 września 2017 r.

Znak sprawy: WAB. 6720.2.1.2017

Znak sprawyWAB. 6720.2.1.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki dla terenu przy ulicy Janusza Korczaka

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 12 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Rodziny Ulmów, oznaczonej numerem geodezyjnym 52044/2. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 07 września 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40339/3, położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego róg ul. Gocłowskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 07 września 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00004870/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40339/3.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1834 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 24 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego róg ul. Gocłowskiego.
Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod urządzenia sportu i rekreacji ( symbol w planie US.1 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celu prowadzenia działalności handlowej bez prawa zabudowy.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 7.896,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 173,29 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
346,58 zł + 23% VAT (tj. 79,71 zł) = 426,29 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


z dnia 07 września 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 30196/5, położonej w Ostrołęce przy ul. ks. Antoniego Pęksy, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki, a także opublikowany zostanie na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej.

z dnia 07 września 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00033517/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 30196/5.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 312 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o powierzchni 41m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. ks. Antoniego Pęksy. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo 1 rodzinne z usługami ( symbol w planie 5MN/U ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 5 lat w celu uprawy warzyw i krzewów.
7. Wartość nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 3.239,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości wynosi 0,16 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
6,56 zł + 23% VAT (tj. 1,51 zł) = 8,07 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


z dnia 07 września 2017 r.

Treść

                                                                 INFORMACJA
                                                         Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Witosa 2B, stanowiącego własność Miasta Ostrołęki.


z dnia 05 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30267/8. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 05 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30267/7. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 05 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30267/6. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 05 września 2017 r.

Treść


I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30267/5. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 05 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30267/4. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 05 września 2017 r.

Znak sprawy: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

Znak sprawyWOOŚ-II.4231.1.2015.DK

RodzajPostanowienie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna-Granica RP.

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 05 września 2017 r.

Znak sprawy: GKOŚ.621.4.2017

Znak sprawyGKOŚ.621.4.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do opracowania projektu "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrołęki".

z dnia 05 września 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów, oznaczonej numerem geodezyjnym 30267/9. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Adres nieruchomości: Ostrołęka, rondo Honorowych Dawców Krwi

Adres nieruchomościOstrołęka, rondo Honorowych Dawców Krwi

Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 50617/40

Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza217.800,00 zł plus 23% podatrek VAT

Data przetargu

Załączniki:
  z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00063747/8.
  2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 50617/40 o pow. 1397 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
  3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 217.800,00 zł.
  5. Przetarg odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
  6. Wadium wynosi 43.560,00 zł.
  7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Centrum”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.
  z dnia 29 sierpnia 2017 r.

  Treść

  INFORMACJA

  PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

   

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą przy placu gen. Józefa Bema 1 (II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki został umieszczony wykaz nieruchomości oznaczonej numerem 10404, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce, przy ul. Obozowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (wylot kanalizacji deszczowej).

  z dnia 28 sierpnia 2017 r.

  Znak sprawy: WAB.6721.3.1.2017

  Znak sprawyWAB.6721.3.1.2017

  RodzajWszczęcie

  Data ważności ogłoszenia

  OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wypychy” w Ostrołęce, który obejmować będzie teren ograniczony ulicami: Ostrowską, Kaczyńską, Wypychy i Żołnierzy Armii Krajowej.

  Załączniki:
  1. obwieszczenie
  z dnia 28 sierpnia 2017 r.

  Treść

  INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

  Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52060, położonej w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

  z dnia 28 sierpnia 2017 r.

  Treść

  W Y K A Z
  Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  w drodze bezprzetargowej

  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00074136/2.
  2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52060.
  3.Nieruchomość posiada powierzchnię 407 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część działki o pow. 62 m2.
  4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej. Nieruchomość zabudowana jest tymczasowym kioskiem handlowym.
  5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty i nauki ( symbol w planie UO.4 ), pod ulicę zbiorczą ( symbol w planie 8.KUZ ) oraz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.11 ).
  6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 10 lat w celu prowadzenia
  działalności handlowej w istniejącym kiosku..
  7.Wartość gruntu będącego przedmiotem dzierżawy wynosi 14.012,00 zł.
  8.Stawka czynszu:
  - za grunt o pow. 22 m2, na którym stoi kiosk handlowy, wynosi 173,29 zł plus aktualnie obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie,
  - za grunt o pow. 40 m2, stanowiący przejścia dla pieszych, wynosi 0,02 zł plus aktualnie obowiązujący VAT za 1 m2 rocznie.
  9.Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy części nieruchomości o pow. 62 m2 wyniesie:
  317,77 zł + 23% VAT (tj. 73,09 zł) = 390,86 zł brutto.
  10.Czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
  11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

  Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.

  z dnia 25 sierpnia 2017 r.

  Znak sprawy: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

  Znak sprawyWOOŚ-II.4231.1.2015.DK

  RodzajPostanowienie

  Data ważności ogłoszenia

  OpisOgłoszenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna-Granica RP.

  Załączniki:
  1. obwieszczenie
  z dnia 23 sierpnia 2017 r.

  Treść

  I N F O R M A C J A

  Prezydenta Miasta Ostrołęki

  Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 50617/37, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w udziale ¼, położonej w Ostrołęce przy rondzie Honorowych Dawców Krwi. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

  z dnia 23 sierpnia 2017 r.

  Treść


  I N F O R M A C J A

  Prezydenta Miasta Ostrołęki

  Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 21150/5 i 21170/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Nadnarwiańskiej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

  z dnia 21 sierpnia 2017 r.

  Znak sprawy: WAB.6740.122.2017

  Znak sprawyWAB.6740.122.2017

  RodzajDecyzja

  Data ważności ogłoszenia

  OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji Nr 142/17 z dnia 18.08.2017 r. znak WAB.6740.122.2017 o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych z myjnią samochodową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy alei Solidarności w Ostrołęce na działkach o nr ew. 40579/2, 40579/7, 40829,...

  z dnia 18 sierpnia 2017 r.

  Znak sprawy: WAB.6733.14.2017

  Znak sprawyWAB.6733.14.2017

  RodzajDecyzja

  Data ważności ogłoszenia

  OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60271, 60170/20 w pasie drogowym ulicy Wypychy oraz na terenie działki nr...

  Załączniki:
  1. obwieszczenie
  z dnia 16 sierpnia 2017 r.

  Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Wiejska

  Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Wiejska

  Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654 (rokowania)

  Typ przetarguRokowania

  Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

  Cena wywoławcza13.208,80 zł plus 23% podatek VAT

  Data przetargu

  Załączniki:
   KALENDARZ IMPREZ
   wrzesień 2017
   PnWtŚrCzPtSoNd
    
   28
    
   29
    
   30
    
   31
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
    
   25
   26
   27
   28
   29
   30
    
   1   O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
   Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
   eOstrołęka © 2006 - 2017 CYBERMEDIA
          czas: 0.04 s.