eOstroleka.pl
Wtorek, 28 marca 2017
Informacje Budujemy Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

z dnia 24 marca 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52800, położonej w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 24 marca 2017 r.

Treść

W Y K A Z

   Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej


1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00034078/5.

2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym   52800.

3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1883 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow.  48 m2.

4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.

5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.1 ) w obrębie wewnętrznego placyku pieszego z zielenią publiczną o funkcji komunikacyjno-rekreacyjnej.              

6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do dnia 30 września 2017 r.  w celu urządzenia ogródka kawiarnianego.

7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi  18.162,00 zł.

8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 24,22 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.

9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:

                            96,88 zł + 23% VAT (tj. 22,28 zł) = 119,16 zł brutto.

10.Czynsz dzierżawny płatny jest do 10 każdego miesiąca.   


Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                     / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


z dnia 23 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.3.2017

Znak sprawyWAB.6733.3.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie obiektu infrastruktury technicznej służącego do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie wymiany...

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 20 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.5.2017

Znak sprawyWAB.6733.5.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej eSN 15kV na terenie działek oznaczonych nr 60701/20, 60677/3, 60651, 60652/4,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 17 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.4.2017

Znak sprawyWAB.6733.4.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60635/16, 61389, 61406/1, 61406/6 przy ulicy Kaczyńskiej, w obrębie 0006-6, m. Ostrołęka, woj....

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 13 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.1.2017

Znak sprawyWAB.6733.1.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nN, złącz...

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 10 marca 2017 r.

Treść

INFORMACJA

PREZYDENTA  MIASTA  OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki ozn. nr: 50327/2, 50327/22 i 50327/33, położonych w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego, których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 10 marca 2017 r.

Treść

W Y K A Z

   Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej.

 

1.Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste 

                                 Nr OS1O/00050912/2 i  Nr OS1O/00082936/9.

2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi:  50327/2, 50327/22  i  50327/33.

3.Nieruchomości posiadają powierzchnię łączną 1.8763 ha. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o łącznej pow.  250 m2.

4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego.  

5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce część nieruchomości ozn. nr 50327/2 położona jest na terenie przeznaczonym pod ulicę główną ( symbol w planie 2 KUG ), część nieruchomości ozn. nr: 50327/22 i 50327/33znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.19 ) i ulicę główną ( symbol w planie 3 KUG ).               

6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 8 miesięcy i 12 dni do wykorzystania pod:  tablicę reklamową, pylon reklamowy – 28 m2, miejsca postojowe  - 158 m2 oraz zieleń niską  - 64 m2.

7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi  73.183,00 zł.

8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy:

   - gruntu dzierżawionego w celu umieszczenia reklamy wynosi 173,29 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,

   -   gruntu wykorzystywanego na miejsca postojowe wynosi 3% wartości gruntu tj. 8,80 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie,

   -  gruntu wokół pawilonu handlowego, dzierżawionego z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wynosi 0,02 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie.

9.Czynsz dzierżawny wyniesie:

    - miesięcznie -  520,32 zł + 23 % VAT ( tj. 119,67 zł ) = 639,99 zł brutto,

    - za 12 dni     -  205,28 zł + 23 % VAT  (tj. 47,21 zł )  = 252,49 zł brutto.

10.Termin płacenia czynszu zostanie ustalony w umowie.   

11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

z dnia 08 marca 2017 r.

Treść

INFORMACJA

PREZYDENTA  MIASTA  OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (  II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52800, położonej w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 08 marca 2017 r.

Treść

Załącznik do
Zarządzenia Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wydzierżawienia części
nieruchomości gruntowej.

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00034078/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52800.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1883 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 60 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.1 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech miesięcy w celu urządzenia ogródka kawiarnianego.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 22.703,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 24,22 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Czynsz dzierżawny wyniesie:
363,30 zł + 23% VAT (tj. 83,56 zł) = 446,86 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 10 maja 2017 r..

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

z dnia 07 marca 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi:
1/ 21543 - ul. Jagiełły,
2/ 20498 - ul. Kujawska,
3/ 20353 - ul. Kurpiowska,
4/ 50557/1 - ul. ks. Stanisława Pędzicha,
5/ 30296 - ul. 5 Pułku Ułanów,
6/ 30112/16 - ul. Piękna,
7/ 30597 - ul. Braterstwa Broni,
8/ 61712 - ul. Lenartowicza,
9/ 61346 - ul. Żeromskiego,
których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 01 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6220.18.2016

Znak sprawyWAB.6220.18.2016

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa otwartego składowiska zrębków na terenie zakładu STORA ENSO NAREW Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. I AWP.

z dnia 28 lutego 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.3.2017

Znak sprawyWAB.6733.3.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na remoncie obiektu infrastruktury technicznej służącego do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie wymiany wyeksploatowanego,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 23 lutego 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6740.4.1.2016

Znak sprawyWAB.6740.4.1.2016

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25.11.2016 r., Prezydenta Miasta Ostrołęki, jako Zarządcy Dróg w mieście Ostrołęka, wydana została decyzja Nr 1/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi łączącej ul....

z dnia 23 lutego 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6220.20.2016

Znak sprawyWAB.6220.20.2016

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: modernizacja oczyszczalni OPWiK w Ostrołęce w zakresie przeróbki osadów ściekowych w Ostrołęce na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrołęce przy ul....

z dnia 23 lutego 2017 r.

Znak sprawy: DLI.II.6620.60.2016.MZ.13

Znak sprawyDLI.II.6620.60.2016.MZ.13

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOBWIESZCZENIE: Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 14 lutego 2017., znak: DLI.II.6620.60.2016.MZ.10, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 360/III/2016 z...

Załączniki:
 1. Ogłoszenie
z dnia 21 lutego 2017 r.

Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Wiejska

Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Wiejska

Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654(drugi przetarg)

Typ przetarguPrzetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza28.068,70 zł plus 23% podatek VAT

Data przetargu

Załączniki:
  z dnia 20 lutego 2017 r.

  Treść

  Załącznik do
  Zarządzenia Nr 37/2017
  Prezydenta Miasta Ostrołęki
  z dnia 20 lutego 2017 r.
  w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej


  W Y K A Z
  Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  w drodze bezprzetargowej.


  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00025838/5.
  2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40453.
  3. Nieruchomość posiada powierzchnię 375 m2. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia posiada powierzchnię 55 m2.
  4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Baśniowej. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana. Na granicy z działką 40456/4 rosną drzewa.
  5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Hallera” w Ostrołęce część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienie znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową ( symbol w planie 1U ).
  6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celu poprawy obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku handlowo-usługowego na działce nr 40456/4.
  7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 20.811,00 zł.
  8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 11,35 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
  9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
  624,25 zł + 23% VAT (tj. 143,58 zł) = 767,83 zł brutto.
  10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
  11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

  Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.


  z dnia 20 lutego 2017 r.

  Treść


  INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

  Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40453, położonej w Ostrołęce przy ul. Baśniowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

  z dnia 08 lutego 2017 r.

  Treść

  INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

  Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40404/8, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

  z dnia 02 lutego 2017 r.

  Znak sprawy: WAB.0722.1.2017

  Znak sprawyWAB.0722.1.2017

  RodzajWszczęcie

  Data ważności ogłoszenia

  OpisOgłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

  Załączniki:
  1. obwieszczenie
  z dnia 30 stycznia 2017 r.

  Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Wilcza

  Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Wilcza

  Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 (drugi przetarg)

  Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

  Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

  Cena wywoławcza66.330,00 zł plus 23% VAT

  Data przetargu

  Załączniki:
   KALENDARZ IMPREZ
   marzec 2017
   PnWtŚrCzPtSoNd
    
   27
    
   28
   1
   2
   3
   4
   5
    
   6
   7
    
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
    
   1
    
   2   O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
   Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
   eOstrołęka © 2006 - 2017 CYBERMEDIA
          czas: 0.05 s.