eOstroleka.pl
Środa, 26 kwietnia 2017
Informacje Budujemy Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Treść

                                                                            INFORMACJA
                                                                   Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowe lokalu mieszkalnego przy ul. Psarskiego 18, stanowiącego własność Miasta Ostrołęki.z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Treść


 


                                                     INFORMACJA


                                      Prezydenta Miasta Ostrołęki
                   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z  2016 r,   poz. 2147 ze zm.),  informuję,  że   na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Ostrołęki   Pl.Bema 1  (II piętro)  został  wywieszony  wykaz  dotyczący  przeznaczonego  do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego przy  ul. Łęczysk 1  stanowiącego   własność Miasta Ostrołęki.
 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Treść

                                                                               INFORMACJA
                                                                         Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego przy ul.11 Listopada 17 stanowiącego własność Miasta Ostrołęki.

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Treść

                                                INFORMACJA
                                      Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego przy ul. Psarskiego 18 stanowiącego własność Miasta Ostrołęki.

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: Ogłoszenie WI-O.7821.39.1.2017.BT

Znak sprawyOgłoszenie WI-O.7821.39.1.2017.BT

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 13 kwietnia 2017 r., Nr 65/O/2017 znak: WI-O.7821.39.1.2017.BT uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w pozostałej części w mocy decyzję z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 1/2017 znak:...

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 30250/2, położonej w Ostrołęce przy ul. Partyzantów, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00079323/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 30250/2.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 3957 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o powierzchni 392 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Partyzantów.
Nieruchomość jest niezabudowana.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi sportu i rekreacji ( symbol w planie 1US ).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 30.298,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 0,16 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
62,72 zł + 23% VAT (tj. 14,43 zł) = 77,15 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /.

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: GKOS.621.7.2017

Znak sprawyGKOS.621.7.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisZawiadomienie o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrołęki na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku".

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6740.4.1.2016

Znak sprawyWAB.6740.4.1.2016

RodzajPostanowienie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o  wydaniu postanowienia z dnia 05.04.2017 r., nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności własnej decyzji nr 1/2017 z dnia 22.02.2017 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi łączącej ul. Korczaka z ul....

z dnia 07 kwietnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA

PREZYDENTA  MIASTA  OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem  geodezyjnym 30629, położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.z dnia 07 kwietnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z

   Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej

 

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00041932/2.

2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym   30629.

3. Nieruchomość posiada powierzchnię  159 m2.

4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego 42.

    Nieruchomość zabudowana jest garażem murowanym o pow. użytkowej 51,50 m2.

5.Zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi z mieszkalnictwem wielorodzinnym ( symbol w planie 1U/MW ).

6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celu prowadzenia

działalności statutowej Obwodowego Urzędu Miar w Ostrołęce.

7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi   42.289,00 zł.

8.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:

                            473,04 zł + 23% VAT (tj. 108,80 zł) =  581,84 zł brutto.

9.Czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia  10 każdego miesiąca.

10.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm./.


z dnia 07 kwietnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 30630, położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 07 kwietnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z

   Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej

 

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00041932/2.

2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 30630.

3. Nieruchomość posiada powierzchnię  30 m2.

4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego.

    Nieruchomość zabudowana jest garażem murowanym.

5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” w Ostrołęce nieruchomość położona jest  na terenie przeznaczonym pod usługi z mieszkalnictwem wielorodzinnym ( symbol w planie 1U/MW ).

6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.

7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi   14.319,00 zł.

8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi:

    grunt -  12,38 zł za 1 m2  rocznie,

    garaż -    6,00 zł za 1m2 pow. użytkowej miesięcznie.

9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:

                            162,95 zł + 23% VAT (tj. 37,48 zł) = 200,43 zł brutto.

10.Czynsz dzierżawny płatny jest do 10 każdego miesiąca.   

11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /.


z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi 51917/23, 51917/25, 51917/27 i 51917/32, położonych w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z

   Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej. 


1. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00065842/8.

2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi: 51917/23, 51917/25, 51917/27 i 51917/32.

3. Nieruchomości posiadają powierzchnię  łączną 905 m2. Do wydzierżawienia przeznaczony jest grunt o powierzchni 442 m2 (tj. działki nr 51917/23 i 51917/27 oraz części działek nr 51917/25 i 51917/32).               

4. Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej.

     Na przedmiotowym gruncie znajduje się parking urządzony przez dotychczasowego dzierżawcę.

5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce:

     - działki nr 51917/23 i 51917/27 znajdują się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej (symbol w planie UUM),

     - działka nr 51917/25 znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej (symbol w planie UUM),pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU.7)oraz w liniach rozgraniczających ulicy zbiorczej (symbol w planie8 KUZ),

     - działka nr 51917/32 znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej (symbol w planie UUM)oraz na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU.7),

6.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 5 lat na parking służący obsłudze sąsiednich nieruchomości ozn. nr: 51919, 51920/2, 51917/40, 51917/86, 51917/87, 51917/57.

7.Wartość nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy wynosi  167.244,00  zł.

8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj.  11,35 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.

9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:

                              418,06 zł + 23% VAT (tj. 96,15 zł) = 514,21 zł brutto.

10. Czynsz dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.

11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


Podstawa prawna wywieszenia wykazu:

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.10.2017

Znak sprawyWAB.6733.10.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej eSN 15kV na terenie działek oznaczonych nr 60677/3, 60651, 60652/4, 60652/5,...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Treść

INFORMACJA

PREZYDENTA  MIASTA  OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (  II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 60617/2, położonej w Ostrołęce przy ul. Magazynowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.


1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00069351/7.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 60617/2
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 4476 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 1000 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Magazynowej.
5. Przeznaczenie w planie:
Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Sposób zagospodarowania:
Nieruchomość zabudowana jest torami kolejowymi.
Dane wg ewidencji gruntów i budynków:
Tereny kolejowe - Tk.
6.Część nieruchomości zabudowana torami kolejowymi przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 27 miesięcy.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 65.460,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu za 1 m2 plus aktualnie obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
65.460,00 zł x 3% = 1.963,80 zł
1.963,80 zł. : 12m-cy = 163,65 zł plus 23% VAT (tj. 37,64 zł) = 201,29 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny jest do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.

z dnia 29 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.5.2017

Znak sprawyWAB.6733.5.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej eSN 15kV na terenie działek oznaczonych nr 60701/20, 60677/3, 60651, 60652/4,...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 28 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.9.2017

Znak sprawyWAB.6733.9.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 50427/17, 50426/5, 50425/10, 50425/13, 50424/73, 50424/72, 50424/71,...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 28 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.7.2017

Znak sprawyWAB.6733.7.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60651, 60652/5, 60652/6, 60652/7 i 60652/4 w rejonie Al. Jana Pawła...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 28 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.8.2017

Znak sprawyWAB.6733.8.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60165/13 i 60170/5 w obrębie 0006 - ul....

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 28 marca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.6.2017

Znak sprawyWAB.6733.6.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek oznaczonych nr 60703/5, 60709, 60710/23 i 60703/8 przy ulicy Rolnej, obręb 0006-6,...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
KALENDARZ IMPREZ
kwiecień 2017
PnWtŚrCzPtSoNd
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
 
3
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
eOstrołęka © 2006 - 2017 CYBERMEDIA
       czas: 0.05 s.