eOstroleka.pl
Poniedziałek, 20 listopada 2017
Informacje Budujemy Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

z dnia 16 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.18.2017

Znak sprawyWAB.6733.18.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Krańcowej wraz ze skrzyżowaniem typu „małe rondo”, parkingami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 16 listopada 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.1.2017

Znak sprawyWAB.6733.1.2017

RodzajPostanowienie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia o wznowieniu z urzędu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV, wewnętrznej...

Załączniki:
 1. obwieszczenie
z dnia 14 listopada 2017 r.

Treść

                                                           INFORMACJA
                                                Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Psarskiego 18, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.

z dnia 03 listopada 2017 r.
 1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00001498/5.
 2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 20980 o pow. 494 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, roszczenia do parteru budynku mieszkalnego i gospodarczego o zwrot nakładów przysługują osobie fizycznej. Ich wartość wynosi 115.915,00 zł. Właściciel wycenia je na kwotę 350.000,00 zł. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nabycia roszczeń za poniesione nakłady od osoby fizycznej za kwotę 350.000,00 zł przed zawarciem umowy nabycia nieruchomości od Miasta Ostrołęki.
 3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.273,50 zł. (gruntu i I piętra budynku mieszkalnego).
 5. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
 6. Wadium wynosi 25.054,00 zł.
 7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Stare Miasto”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.
z dnia 02 listopada 2017 r.

Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Jana Kilińskiego

Przetarg nasprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 20980

Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomościNieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza125.273,50 zł plus23% podatek VAT

Data przetargu

Załączniki:
  z dnia 31 października 2017 r.

  Treść

  I  N  F  O R  M  A  C  J  A

  PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

  Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, oznaczonej numerem geodezyjnym 50596/3. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

  z dnia 25 października 2017 r.
  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00077064/7.
  2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 52044/2 o pow. 169 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
  3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64.900,00 zł.
  5. Przetarg odbędzie się 07 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
  6. Wadium wynosi 12.980,00 zł.
  7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Śródmieście”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.
  z dnia 25 października 2017 r.

  Adres nieruchomości: Ostrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  Adres nieruchomościOstrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów

  Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 52044/2

  Typ przetarguPrzetarg ustny ograniczony

  Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

  Cena wywoławcza64.900,00 zł plus 23% podatek VAT

  Data przetargu

  Załączniki:
   z dnia 25 października 2017 r.

   Treść

   INFORMACJA
   PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 50666/16, położonej w Ostrołęce przy ul. Skierkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

   z dnia 25 października 2017 r.

   Treść

   W Y K A Z
   Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
   w drodze bezprzetargowej

   1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00037005/4.
   2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 50666/16.
   3. Nieruchomość posiada powierzchnię 202 m2.
   4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Skierkowskiego. Nieruchomość jest niezabudowana.
   5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zieleń publiczną ( symbol w planie ZP ).
   6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 10 lat z przeznaczeniem pod zieleń.
   7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 70.522,00 zł.
   8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 0,16 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
   9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
   32,32 zł + 23% VAT (tj. 7,43 zł) = 39,75 zł brutto.
   10.Czynsz dzierżawny płatny rocznie.
   11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

   Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
   art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

   z dnia 24 października 2017 r.

   Treść

   INFORMACJA
   PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 51917/92, położonej w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

   z dnia 24 października 2017 r.

   Treść

   W Y K A Z
   Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
   w drodze bezprzetargowej

   1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00081890/7.
   2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 51917/92.
   3. Nieruchomość posiada powierzchnię 416 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 30 m2, zabudowana pawilonem handlowym.
   4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy Goworowskiej.
   5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.10 ).
   6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem pod handel.
   7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 8.782,00 zł.
   8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 173,29 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
   9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
   433,23 zł + 23% VAT (tj. 99,64 zł) = 532,87 zł brutto.
   10.Czynsz dzierżawny płatny do dnia 10 każdego miesiąca.
   11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

   Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
   art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.


   z dnia 18 października 2017 r.

   Znak sprawy: WAB.6733.17.2017

   Znak sprawyWAB.6733.17.2017

   RodzajWszczęcie

   Data ważności ogłoszenia

   OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi – ul.M.Dąbrowskiej w Ostrołęce, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego,...

   Załączniki:
   1. obwieszczenie
   z dnia 11 października 2017 r.

   Treść

   INFORMACJA
   PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 51917/91, położonej w Ostrołęce przy skrzyżowaniu ulic: Goworowskiej i Powstańców, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

   z dnia 11 października 2017 r.

   Treść

   W Y K A Z
   Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
   w drodze bezprzetargowej

   1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00081890/7.
   2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 51917/91.
   3. Nieruchomość posiada powierzchnię 401 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 19 m2, która zabudowana jest obiektem usługowym.
   4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy skrzyżowaniu ulic: Goworowskiej i Powstańców.
   5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( symbol w planie MWU.7 ).
   6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem pod usługi.
   7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 5.562,00 zł.
   8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 9,29 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
   9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
   176,51 zł + 23% VAT (tj. 40,60 zł) = 217,11 zł brutto.
   10.Termin zapłaty czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
   11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

   Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
   art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

   z dnia 10 października 2017 r.

   Treść

                                                                       INFORMACJA
                                                              Prezydenta Miasta Ostrołęki

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 19, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


   z dnia 09 października 2017 r.

   Znak sprawy: WAB.6733.16.2017

   Znak sprawyWAB.6733.16.2017

   RodzajWszczęcie

   Data ważności ogłoszenia

   OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku dworca PKP w Ostrołęce do projektu MULTICENTRUM w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie...

   Załączniki:
   1. obwieszczenie
   z dnia 05 października 2017 r.

   Treść

                                                                  INFORMACJA
                                                         Prezydenta Miasta Ostrołęki

   Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 15, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


   KALENDARZ IMPREZ
   listopad 2017
   PnWtŚrCzPtSoNd
    
   30
    
   31
    
   1
    
   2
    
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
    
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
    
   27
   28
   29
   30
    
   1
    
   2
    
   3   O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
   Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
   eOstrołęka © 2006 - 2017 CYBERMEDIA
          czas: 0.05 s.