eOstroleka.pl
Niedziela, 23 lipca 2017
Informacje Budujemy Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

z dnia 19 lipca 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40154, położonej w Ostrołęce przy ul. Targowej róg ul. Bohaterów Westerplatte, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 19 lipca 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00080156/3.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40154.
3.Nieruchomość posiada powierzchnię 1.7770 ha. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o powierzchni 300 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Targowej róg ul. Bohaterów Westerplatte. Nieruchomość jest niezabudowana.
5.Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrołęki część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia oznaczona jest symbolem Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane).
Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku z przeznaczeniem na ekspozycję nagrobków.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 55.814,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 5,58 zł plus aktualnie obowiązujący podatek VAT za 1 m2 rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
139,50 zł + 23% VAT (tj. 32,09 zł) = 171,59 zł brutto.
10.Czynszu dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.

z dnia 19 lipca 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52108, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 19 lipca 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00079167/3.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52108.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 105 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada. Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona ogrodzeniem na fundamencie betonowym.
5.Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce, położona jest na terenie przeznaczonym pod ciągi pieszo jezdne i dojazdy (symbol w planie KPJ).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ozn. nr 50089.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 15.276,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości nieruchomości tj. 4,36 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
38,15 zł + 23% VAT (tj. 8,77 zł) = 46,92 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.


z dnia 17 lipca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6720.1.1.2017

Znak sprawyWAB.6720.1.1.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki dla terenu pomiędzy ulicami: Goworowską, Al. ks. Jerzego Popiełuszki i Rolną.

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 14 lipca 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 51108/7, położonej w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 14 lipca 2017 r.

Treść

                                                           INFORMACJA
                                                   Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.

z dnia 12 lipca 2017 r.

Treść

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

 Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą przy placu gen. Józefa Bema 1 (II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki został umieszczony wykaz nieruchomości oznaczonej numerem 10404, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Obozowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (wylot kanalizacji deszczowej).

z dnia 11 lipca 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy rondzie Honorowych Dawców Krwi, oznaczonej numerem geodezyjnym 50617/40. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 11 lipca 2017 r.

Treść


INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi:
1/ 10011/1 - ul. Padlewskiego,
2/ 10883/2 - ul. Sosnowa róg ul. Wiązowej,
3/ 30633/5 - ul. Koszarowa,
4/ 30597 - ul. Braterstwa Broni,
5/ 50979/1 - ul. Srebrna,
6/ 51400/2 - ul. Pomian róg ul. Żniwnej,
7/ 21543 - ul. Jagiełły,
8/ 40404/8 - ul. 11 Listopada,
9/ 40034/4 - ul. Sygietyńskiego,
których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 11 lipca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.14.2017

Znak sprawyWAB.6733.14.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60270/16, 60271, 60170/20 w obrębie 0006 –...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 10 lipca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6721.3.11.2016

Znak sprawyWAB.6721.3.11.2016

RodzajZakończenie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu rejonu "Hubalczyków" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 07 lipca 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 60159/14, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Malwowej.

z dnia 03 lipca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.12.2017

Znak sprawyWAB.6733.12.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60306/19 i 60323 przy ulicy Wypychy, obręb 0006-6 m. Ostrołęka, woj. mazowieckie.

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 03 lipca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.11.2017

Znak sprawyWAB.6733.11.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia na terenie działek nr 40579/3, 40579/7, 40829, 40830 w obrębie 0004 - rejon Al.Solidarności, m.Ostrołęka,...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 03 lipca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.13.2017

Znak sprawyWAB.6733.13.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN110 na terenie działek oznaczonych nr 40505, 40559, 40558, 40557/1 w obrębie...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6740.108.2017

Znak sprawyWAB.6740.108.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: rozbudowa Centrum Handlowo-Usługowego "Galeria Bursztynowa" w Ostrołęce - budowa budynku handlowo-usługowego z zapleczem technicznym, budynku myjni automatycznej, wiaty myjni samoobsługowej 6-stanowiskowej z...

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Treść

I N F O R M A C J A

Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 52045/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Rodziny Ulmów.

z dnia 23 czerwca 2017 r.

Treść

                                                                     INFORMACJA
                                                              Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przyul. ŁĘCZYSK 1, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


z dnia 23 czerwca 2017 r.

Treść

                                                         INFORMACJA
                                               Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przyul. Kilińskiego 2A, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


z dnia 23 czerwca 2017 r.

Treść

                                                              INFORMACJA
                                                       Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przyul. Krańcowej 1, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.z dnia 16 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6721.4.10.2014

Znak sprawyWAB.6721.4.10.2014

RodzajZakończenie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu rejonu "Kołłątaja" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6721.1.11.2016

Znak sprawyWAB.6721.1.11.2016

RodzajZakończenie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 2” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
  1. obwieszczenie
KALENDARZ IMPREZ
lipiec 2017
PnWtŚrCzPtSoNd
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
1
 
2
 
3
4
5
6
7
8
9
 
10
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
eOstrołęka © 2006 - 2017 CYBERMEDIA
       czas: 0.08 s.