eOstroleka.pl
Sobota, 27 maja 2017
Informacje Budujemy Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

z dnia 23 maja 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52800, położonej w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 23 maja 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00034078/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52800.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1883 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 60 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.1 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od dnia 16 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. na ogródek kawiarniany.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 22.703,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 24,22 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Czynsz dzierżawny za okres dzierżawy wyniesie:
306,57 zł + 23% VAT (tj. 70,51 zł) = 377,08 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 lipca 2017 r..

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

z dnia 23 maja 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 21046/54, położonej w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 23 maja 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00082490/0.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 21046/54.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 47 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza. Cała nieruchomość jest wybetonowana. Znajdują się na niej stare betonowe fundamenty i ogrodzenie z siatki. Niewielka część nieruchomości zajęta jest przez parking.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU. 9).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, celem ustawienia osłony śmietnikowej.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 6.218,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 1% wartości gruntu tj. 1,32 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
62,04 zł + 23% VAT (tj. 14,27 zł) = 76,31 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu zostanie ustalony w umowie dzierżawy.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.

z dnia 22 maja 2017 r.

Treść


INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40441/2, położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Józefa Hallera, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 22 maja 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00081699/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40441/2.
3.Nieruchomość posiada powierzchnię 2329 m2. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia posiada pow. 2053,36 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. gen. Józefa Hallera. Na części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia zlokalizowane są urządzenia infrastruktury sieciowej tj. przyłącza telewizji kablowej i ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w typie osiedlowym ( symbol w planie MWU. 7 ).
Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Część nieruchomości jest niezabudowana. Znajdują się na niej przejścia dla pieszych oraz zieleń.
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 295.684,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 1% wartości gruntu tj. 1,44 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
246,40 zł + 23% VAT (tj. 56,67 zł) = 303,07 zł brutto.
10.Czynszu dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.


z dnia 22 maja 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40338/1, 40336/2 i 40436/2, położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 22 maja 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1.Nieruchomość posiada urządzone księgi wieczyste
Nr: OS1O/00063680/0 i OS1O/00004870/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerami geodezyjnymi: 40338/1, 40336/2 i 40436/2
3. Nieruchomość posiada łączną powierzchnię 813 m2 + 1877 m2 + 12 m2 = 2702 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nieczynnej krytej pływalni o powierzchni zabudowy 1198 m2, powierzchni użytkowej 2399 m2 i kubaturze 15271 m3.
5.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr 567/LXIX/2010 Rady Miasta w Ostrołęce z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz zmianami zatwierdzonymi uchwałami Rady Miasta Ostrołęki Nr 294/XXVI/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 629/LXIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. i Nr 252/XXXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową ( symbol w studium UU).
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi sportu i rekreacji ( symbol w planie US.1).
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 2.168.000,00 zł.
8.Roczny czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości nieruchomości (tj. 65.040,00 zł) plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
65.040,00 zł : 12 m-cy = 5.420,00 zł + 23% VAT (tj. 1.246,60 zł) = 6.666,60 zł brutto.
10.Czynszu dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.


z dnia 19 maja 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6740.67.2017

Znak sprawyWAB.6740.67.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki Prezydent Miasta Ostrołęki na wniosek Miasta Ostrołęka,  wydał w dniu 18.05.2017 r. decyzję nr 73/17  o pozwoleniu na budowę tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego...

z dnia 18 maja 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6721.2.1.2017

Znak sprawyWAB.6721.2.1.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bohaterów Warszawy” w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 18 maja 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6721.4.1.2016

Znak sprawyWAB.6721.4.1.2016

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KEN” w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 18 maja 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6721.1.1.2017

Znak sprawyWAB.6721.1.1.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 18 maja 2017 r.

Treść

INFORMACJA

PREZYDENTA  MIASTA  OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (  II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ostrołęki oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1/ 30278/1 - położonej w Ostrołęce przy ul. W. Bielik i T. Makarowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,

2/ 30273 - położonej w Ostrołęce przy ul. Partyzantów, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

z dnia 17 maja 2017 r.

Treść

 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą przy placu gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej numerem 40034/4, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Sygietyńskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – w celu budowy i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej).

z dnia 15 maja 2017 r.

Treść

INFORMACJA

PREZYDENTA  MIASTA  OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (  II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40443/2, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 15 maja 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.
1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00081699/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40443/2.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 2592 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada. Na nieruchomości zlokalizowane są urządzenia infrastruktury sieciowej tj. przyłącza telewizji kablowej i ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.
5.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w typie osiedlowym ( symbol w planie MWU. 7 ).
Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości znajduje się ogrodzony plac zabaw dla dzieci, przejścia dla pieszych oraz zieleń.
6.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 373.248,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 1% wartości gruntu tj. 1,44 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
311,04 zł + 23% VAT (tj. 71,54 zł) = 382,58 zł brutto.
10.Czynszu dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.

z dnia 11 maja 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.10.2017

Znak sprawyWAB.6733.10.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii eSN-15kV na terenie działek oznaczonych nr: 60677/3, 60651, 60652/4, 60652/5, 60652/6, 60701/20 w obrębie 0006 oraz 50738,...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 09 maja 2017 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 40339/3, położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego róg ul. Gocłowskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

z dnia 09 maja 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00004870/8.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 40339/3.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1834 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 24 m2.
4.Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego róg ul. Gocłowskiego.
Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod urządzenia sportu i rekreacji ( symbol w planie US.1 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 miesięcy i 25 dni w celu prowadzenia działalności handlowej bez prawa zabudowy.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 7.896,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 173,29 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
346,58 zł + 23% VAT (tj. 79,71 zł) = 426,29 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. /.

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Treść

                                                                       INFORMACJA
                                                               Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowejlokalu mieszkalnego przy ul. Psarskiego 14, stanowiącego własność Miasta Ostrołęki.


z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.8.2017

Znak sprawyWAB.6733.8.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60165/13 i 60170/5 – ul. Królowej Bony, m.Ostrołęka, woj.mazowieckie. ...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Treść

                                                                                       INFORMACJA
                                                                              Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 19, stanowiącego własność Miasta Ostrołęki.

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.7.2017

Znak sprawyWAB.6733.7.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60651, 60652/5, 60652/6, 60652/7 i 60652/4 w rejonie Al. Jana Pawła II, w obrębie...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  2016.  778 ze zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r. 353 ze zmianami) oraz Uchwały nr 87/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Lokalna” w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr: 40504/2, 40504/1, 40582/2, 40582/1 oraz części działek nr: 40583/3, 40581, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791/1, 40791/2 i 40505 położone  pomiędzy ulicą Lokalną i Al. Solidarności, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i  przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest określenie przeznaczenia w/w działek oraz zasad ich zagospodarowania, w tym kształtowania zabudowy oraz przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, dokonywanych w sposób zgodny z wymogami ładu przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 29 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

Prezydent Miasta

(-) Janusz Kotowski

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: WAB.6733.6.2017

Znak sprawyWAB.6733.6.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ul. Rolnej - na terenie działek oznaczonych nr 60703/5, 60709, 60710/23 oraz w...

Załączniki:
  1. obwieszczenie
KALENDARZ IMPREZ
maj 2017
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
 
2
 
3
 
4O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
eOstrołęka © 2006 - 2017 CYBERMEDIA
       czas: 0.05 s.