2014-01-30T08:35:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Powiat ostrołecki,

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne na Wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

Prace konkursowe „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom”
W 2014, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje IV edycję konkursu plastycznego „Bezpieczne na Wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”. W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. Konkurs w zeszłym roku cieszył się sporym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 6 tysięcy uczniów z 465 szkół.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca 2014 roku, do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu, wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz na lokalnych stronach internetowych.
Zobacz również