2018-02-13T08:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Polska,

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

REKLAMA
0
0
0
Wpisy dotyczące hipoteki nie znikają automatycznie po spłacie należności.

Informacje w księgach wieczystych – urzędowych rejestrach, odzwierciedlających rzeczywisty stan prawny nieruchomości (mieszkań, domów, gruntów czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) – znajdują się w czterech działach. To właśnie czwarty, czyli ostatni z nich, dotyczy kwestii hipotek. Sprawdzimy w nim, czy na wybranej przez nas nieruchomości została ustanowiona hipoteka. Jeżeli tak jest, dowiemy się też, na czyją rzecz powstała oraz jaka jest jej wysokość.


Obciążenia hipoteczne powstają zazwyczaj w związku z zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego – hipotecznego. Co w sytuacji, gdy zostaje on spłacony?


Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej


Oczyszczenie czwartego działu księgi wieczystej – po całkowitej spłacie zadłużenia – jest zadaniem dla właściciela nieruchomości. Nie dochodzi do niego automatycznie.


Podstawą dla starań o wykreślenie hipoteki z księgi jest uzyskanie zaświadczenia, w którym wierzyciel potwierdza spłatę należności. Oświadczenie powinno zawierać: dane dłużnika, numer księgi wieczystej dla nieruchomości, której dotyczy sprawa, informacje związane z hipoteką (jej tytuł i wysokość), potwierdzenie całkowitej zapłaty zobowiązań oraz zgodę na wykreślenie wszelkich wpisów związanych z hipoteką z księgi. Pamiętać trzeba o podpisach: dwóch w przypadku banku wystawiającego zaświadczenie (pochodzących od osób, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu) lub ich notarialnym poświadczeniu (w odniesieniu do innych wierzycieli).


Następnie wypełnić należy wniosek dotyczący wykreślenia hipoteki z księgi. Wzór KW-WPIS dostępny jest w Sądach Rejonowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozpatrywane są tylko wnioski prawidłowo uzupełnione: warto skrupulatnie sprawdzić swój formularz, szczególnie pod kątem numeru odpowiedniej księgi wieczystej orz właściwej treści żądania. Nie można zapomnieć też o podpisach, złożonych przez wszystkich wnioskodawców.


Ingerencja w księgę wieczystą nie jest bezpłatna: opłata sądowa za wykreślenie jednej hipoteki to 100 zł. Można ją wnieść w kasie Sądu Rejonowego, otrzymując znaczki skarbowe (te przykleić należy na wniosku) lub przelewem na wskazane przez Sąd konto (wówczas zachować należy dowód płatności).


Do wniosku dołączyć należy załączniki. Pierwszym z nich jest wskazane wcześniej zaświadczenie o spłacie długu. Drugim – odpis z KRS dla banku, który potwierdzi uprawnienia do reprezentacji banku osób podpisanych pod wnioskiem. Trzecim – potwierdzenie dokonania przelewu z opłatą sądową. Oczywiście, odpis z KRS nie będzie potrzebny, jeżeli wierzycielem jest inny podmiot, a potwierdzenie przelewu, gdy wpłaty dokonano w sądowej kasie.


Ostatnim krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w Sądzie Rejonowym – musi on być właściwy w odniesieniu do lokalizacji nieruchomości.


Artykuł powstał we współpracy z serwisem Ksiegiwieczyste.edu.pl.


Foto: Fotolia

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.