Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych

Data rozpoczęcia : 02 lipca 2018 08:00
Data zakończenia : 31 sierpnia 2018 15:00
Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych
- skate park, bieżnia stadionu, boisko boczne (dni robocze) MZOS-TiIT stadion Witosa 1