Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych

Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych
- skate park, bieżnia stadionu, boisko boczne (dni robocze) MZOS-TiIT stadion Witosa 1