Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych - koszykówka, piłka nożna (dni robocze) MZOS-TiIT hala sportowa Partyzantów 3

Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych
- koszykówka, piłka nożna (dni robocze) MZOS-TiIT hala sportowa Partyzantów 3