Pn Pt 02-31 10:00 Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych - koszykówka, piłka nożna (dni robocze) MZOS-TiIT hala sportowa Partyzantów 3

Data rozpoczęcia : 02 lipca 2018 10:00
Data zakończenia : 31 sierpnia 2018 14:00
Pn
Pt 02-31 10:00 Bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z obiektów i urządzeń sportowych
- koszykówka, piłka nożna (dni robocze) MZOS-TiIT hala sportowa Partyzantów 3