2017-12-20T19:59:12+01:00 eOstroleka.pl 2 1 1 0%
Region,

List gończy za Maciejem Sokołowskim

REKLAMA
REKLAMA
0
1
0
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Maciej Piotr Sokołowski.

Poszukiwanym jest Maciej Piotr Sokołowski, syn Mirosława, ur. 15 grudnia 1982 r. w Warszawie. Ostatnie miejsce zamieszkania: Warszawa, ul. Krzyżanowskiego 34/3. Kwalifikacja prawna czynu: art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Szczegóły kwalifikacji prawnej:

Art. 286. § 1: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 275  § 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza.

Art. 11 § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Każdy kto ma wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanego powinien zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.