2017-10-27T09:48:26+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Region,

List gończy za Marcinem Dębkiem

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wydała list gończy za Marcinem Dębkiem.

Poszukiwany to Marcin Dębek, s. Zbigniewa, ur. 3 września 1988 roku w Ostrołęce. Ostatnio zamieszkały: 07-300 Ugniewo Mazowiecka 83. Kwalifikacja prawna czynu: art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Art. 286 § 1 kk ma następujące brzmienie:  Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art.  270 § 1 kk ma następujące brzmienie: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 11§2 kk ma następujące brzmienie: Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Każdy kto ma wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanego powinien zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.