2017-04-25T10:03:47+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Ministerialna dotacja na rewitalizację Muzeum Kultury Kurpiowskiej

REKLAMA
fot. MKK
REKLAMA
0
0
0
Na najbliższy czwartek, 27 kwietnia zaplanowano konferencję, podczas której podpisana zostanie umowa na rewitalizację Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada m.in. gruntowny remont budynków, które w ostatnim czasie zakupione zostały przez ostrołęckie muzeum.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zapraszają na konferencję pt. „Realizacja zapisów konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, która odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2017 roku w budynku muzeum przy placu gen. J. Bema 8. Początek wydarzenia – godz. 11.00. Przed konferencją nastąpi uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program wydarzenia:

- Powitanie gości i otwarcie spotkania – Maria Samsel, Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – godz. 11.00.
- Uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014−2020 z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
- Przerwa

PROGRAM KONFERENCJI:
- Rola i zadania państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003 − Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN.
- W jaki sposób każdy z nas może skutecznie chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe, czyli ochrona bez petryfikacji − Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
- Realizacje zadań związanych z ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Maria Samsel, Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
- Przerwa
- Działalność Związku Kurpiów w dziedzinie ochrony dialektu kurpiowskiego – Mirosław Grzyb, Prezes Związku Kurpiów.
- Stowarzyszenie regionalne jako depozytariusze niematerialnego dziedzictwa regionu – Witold Kuczyński, Prezes Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec”.
- Wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń i samorządów.
- Pytania i dyskusja.
- Zakończenie spotkania planowane ok. godz. 15.00.
- Zwiedzanie Muzeum.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również