2017-03-03T10:15:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Niebawem ruszy nabór do miejskich przedszkoli

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
1
Od kilku już lat nabór do miejskich przedszkoli w Ostrołęce odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu. Nie inaczej będzie w tym roku. Nabór rusza już niebawem. Poniżej przedstawiamy naboru oraz instrukcje dla rodziców i opiekunów.

Adres strony Internetowej dla rodziców: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl - strona aktywna będzie od 15 marca 2017 r.

Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te są zawarte w  Uchwale Nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny eklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 06 marca 2017 r. godz.8:00 do 10 marca 2017 r. godz.15:00.

Terminy naboru

Określa Zarządzenie nr 18/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w następujących przedszkolach:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Ostrołęce, ul. Pileckiego 11 a - tel. 29/766 71 95
2. Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi w Ostrołęce, ul. Piękna 12 - tel.29/766 47 69
3. Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina” w Ostrołęce, ul. Psarskiego 24 - tel.29/764  30 77
4. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce, ul. Prądzyńskiego 12 - tel. 29/764 58 16
5. Przedszkole Miejskie Nr 9 „Bajkowa Kraina” w Ostrołęce, ul. Berlinga 16 - tel.29/766 72 31
6. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 7 - tel.29/764 48 53
7. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Ostrołęce, ul. Dzieci Polskich 5 - tel.29/766 68 32
8. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Ostrołęce, ul. Jaracza 5 - tel.29/766 52 78
9. Przedszkole Miejskie Nr 16 w Ostrołęce, ul. Powstańców 4 - tel.29/764 40 80
10. Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce, ul. Konopnickiej 6 - tel.29/760 58 68
11. Przedszkole Miejskie Nr 18  w Ostrołęce, ul. Karłowicza 18 - tel.29/769 02 65.

     oraz niżej wymienionych szkołach podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce, ul. Papiernicza 1 – tel.29/766 69 52;
2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce, ul. Legionowa 17 – tel.29/769 10 08;
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, ul. Traugutta 2 – tel. 29/764 21 65;
4. Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 15 – tel.29/764 59 11;
5. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Berlinga 16 – tel.29/760 25 89.

Ponadto informacji udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce pod numerem telefonu 29/7646811 wew.245 (przedszkola) i 253 (oddziały przedszkolne) w szkołach podstawowych).

Niezbędne informacje można uzyskać także osobiście w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju nr 115 i 116.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~local , 10:51 03-03-2017,   -
Wspaniały elektroniczny system to bujda na resorach.
W każdej placówce selekcji dokonuje dyrektor.
Wpisanie do systemu daje złudne wrażenie bezstronności i braku manipulacji.
W rzeczywistości to dyrektor z nadanymi uprawnieniami przez administratora ma możliwość podbicia w rankingu danego dziecka tak by znalazło się na liście bądź własnoręcznego dodania do listy mimo że jest spoza okręgu lub nie kwalifikuje się z innego powodu.
Tak więc kolesiostwo i dawanie w łapę kwitnie w najlepsze pod przykrywką uczciwej, przejrzystej i RÓWNEJ dla wszystkich konkurencji.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Najlepszy komentarz
~local , 10:51 03-03-2017,   -
Wspaniały elektroniczny system to bujda na resorach.
W każdej placówce selekcji dokonuje dyrektor.
Wpisanie do systemu daje złudne wrażenie bezstronności i braku manipulacji.
W rzeczywistości to dyrektor z nadanymi uprawnieniami przez administratora ma możliwość podbicia w rankingu danego dziecka tak b...
odpowiedz   •   oceń :  
Zobacz również