Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

z dnia 12 stycznia 2018 r.