Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

z dnia 11 lipca 2018 r.