Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Że

z dnia 12 czerwca 2018 r.

Numer sprawy: KPZ.271.21.2018
Termin składania ofert: 27.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Klauzula RODO
  4. PW- branża drogowa, sanitarna, elektryczna
  5. PW- sygnalizacja świetlna
  6. Projekt stałej organizacji ruchu
  7. SST
  8. Przedmiary robót