Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz. 61534 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść


INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki ozn. nr 61534, położonej w Ostrołęce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.