Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 50071 i 51993/6 w rejonie ul. Prądzyńskiego i ul. Prostej

z dnia 06 marca 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1.Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste
Nr: OS1O/00080553/6 i OS1O/00082951/0.
2.Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi 50071 i 51993/6.
3.Nieruchomości łącznie posiadają powierzchnię 972 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 18 m2.
4.Nieruchomości położone są w Ostrołęce w rejonie ul. Prądzyńskiego i ul. Prostej.
Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia zabudowana jest garażem blaszanym.
5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym:
- działka nr 50071 – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU.2) oraz ważniejszych ciągów pieszych na terenach zabudowy wielorodzinnej, usług i zieleni publicznej.
- działka nr 51993/6 – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol w planie MWU.2).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat i 7 miesięcy w celu korzystania z garażu.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 2.619,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 12,63 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Roczny czynsz dzierżawny wyniesie:
227,34 zł + 23% VAT (tj. 52,29 zł) = 279,63 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.