Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 61534 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

z dnia 04 grudnia 2017 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej.

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00038922/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 61534.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 452 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część działki o pow. 125 m2. Nieruchomość jest niezabudowana.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
5.Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrołęki nieruchomość oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 61540.
7. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 12.500,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu
tj. 3,00 zł/m2 plus aktualnie obowiązujący podatek VAT za 1m2 rocznie.
9. Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
31,25 zł + 23% VAT tj. 7,19 zł = 38,44 zł brutto.
10. Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /.