Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.: 30609, 30611, 30248/12, 30561 i 30568.

z dnia 12 czerwca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30609 i 30611 - położonych w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego oraz 30248/12, 30561 i 30568 – położonych w Ostrołęce przy ul. Księcia Mieszka I, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.