Informacje o wykazach nieruchomości: wykaz i informacja o wykazie, dz:40583/1, 40583/4, 40583/6 ul. Lokalna

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przy ul. Lokalnej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Ostrołęka, 2018-04-11