Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6720.3.2.2017)

z dnia 12 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: WAB.6720.3.2.2017

Znak sprawyWAB.6720.3.2.2017

RodzajWszczęcie

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki przy ulicy gen. Tomasza Turskiego

Załączniki:
  1. obwieszczenie