Ogłoszenie WAB.6721.1.10.2017

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Numer sprawy: WAB.6721.1.10.2017
Data ważności ogłoszenia : 25.07.2018
Rodzaj dokumentu : Zakończenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Załączniki:
  1. ogłoszenie