Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe. Zadanie: doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

z dnia 21 marca 2018 r.

Numer sprawy: KPZ.271.6.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiana treści SIWZ
 4. SIWZ tekst jednolity z dn. 23.03.2018 r.
 5. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 30.03.2018r.
 6. Tablica wiaty-widok
 7. elektryka wiata
 8. Schemat inst. elektr wiata
 9. Białobiel_Wiata_PZT
 10. SIWZ tekst jednolity z dn. 30.03.2018 r.
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2018r.