Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe. zadanie: doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

z dnia 08 czerwca 2018 r.

Numer sprawy: KPZ.271.20.2018
Termin składania ofert: 26.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Klauzula RODO
  4. Tablica wiaty- widok
  5. Projekt Wykonawczy- branża elektryczna
  6. Schemat instalacji elektrycznej- wiata
  7. Trasa linii kablowej zasilania wiaty przystankowej - pzt