Ogłoszenia Urzędu Miasta

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.24.2017)

z dnia 14 lutego 2018 r.

Znak sprawy: WAB.6733.24.2017

Znak sprawyWAB.6733.24.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na terenie działek oznaczonych nr 61870, 61875/1, 61875/7, 61875/15, 61875/28, 61875/29, 61875/30,...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Informacje o wykazach nieruchomości: ul. Króla Jana Kazimierza (cz.dz. 21002/3)

z dnia 13 lutego 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 21002/3, położonej w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.26.2017)

z dnia 09 lutego 2018 r.

Znak sprawy: WAB.6733.26.2017

Znak sprawyWAB.6733.26.2017

RodzajDecyzja

Data ważności ogłoszenia

OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Irysowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie części działek oznaczonych nr 60090/3, 60061, 60077 oraz na...

Załączniki:
 1. obwieszczenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

z dnia 06 lutego 2018 r.
 1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
 2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/4 o pow. 670 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.327,00 zł.
 5. Przetarg odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
 6. Wadium wynosi 10.465,00 zł.
 7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

z dnia 06 lutego 2018 r.

Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

Adres nieruchomościOstrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/7

Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza53.185,00 zł plus 23% podatek VAT

Data przetargu

Załączniki:

  Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

  z dnia 06 lutego 2018 r.

  Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

  Adres nieruchomościOstrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

  Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/8

  Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

  Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

  Cena wywoławcza53.097,00 zł plus 23% podatek VAT

  Data przetargu

  Załączniki:

   Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

   z dnia 06 lutego 2018 r.

   Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

   Adres nieruchomościOstrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

   Przetarg nasprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 30267/9

   Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

   Rodzaj nieruchomościNieruchomość zabudowana

   Cena wywoławcza57.288,00 zł plus 23% podatek VAT

   Data przetargu

   Załączniki:

    Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

    z dnia 06 lutego 2018 r.
    1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
    2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/8 o pow. 611 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
    3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
    4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53.097,00 zł.
    5. Przetarg odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
    6. Wadium wynosi 10.619,00 zł.
    7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
    8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

    Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

    z dnia 06 lutego 2018 r.
    1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
    2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/5 o pow. 619 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
    3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
    4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 48.345,00 zł.
    5. Przetarg odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
    6. Wadium wynosi 9.669,00 zł.
    7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
    8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

    Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

    z dnia 06 lutego 2018 r.
    1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
    2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/6 o pow. 775 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
    3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
    4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 67.353,00 zł.
    5. Przetarg odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
    6. Wadium wynosi 13.470,00 zł.
    7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
    8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

    Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

    z dnia 06 lutego 2018 r.
    1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
    2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/7 o pow. 612 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
    3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
    4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53.185,00 zł.
    5. Przetarg odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
    6. Wadium wynosi 10.637,00 zł.
    7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
    8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

    Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

    z dnia 06 lutego 2018 r.
    1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
    2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/9 o pow. 643 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
    3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
    4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.288,00 zł.
    5. Przetarg odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
    6. Wadium wynosi 11.457,00 zł.
    7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
    8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

    Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

    z dnia 05 lutego 2018 r.

    Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

    Adres nieruchomościOstrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

    Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/4

    Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

    Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

    Cena wywoławcza52.327,00 zł plus 23% podatek VAT

    Data przetargu

    Załączniki:

     Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

     z dnia 05 lutego 2018 r.

     Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

     Adres nieruchomościOstrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

     Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/5

     Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

     Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

     Cena wywoławcza48.345,00 zł plus 23% podatek VAT

     Data przetargu

     Załączniki:

      Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

      z dnia 05 lutego 2018 r.

      Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

      Adres nieruchomościOstrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów

      Przetarg nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6

      Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

      Rodzaj nieruchomościNieruchomość niezabudowana

      Cena wywoławcza67.353,00 zł plus 23% podatek VAT

      Data przetargu

      Załączniki:

       Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.23.2017)

       z dnia 05 lutego 2018 r.

       Znak sprawy: WAB.6733.23.2017

       Znak sprawyWAB.6733.23.2017

       RodzajDecyzja

       Data ważności ogłoszenia

       OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim polegającej na przebudowie jednotorowej linii napowietrznej WN-110kV na linię dwutorową WN-110kV, na terenie: - obręb Nowogród – działki o nr...

       Załączniki:
       1. obwieszczenie

       Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.25.2017)

       z dnia 01 lutego 2018 r.

       Znak sprawy: WAB.6733.25.2017

       Znak sprawyWAB.6733.25.2017

       RodzajDecyzja

       Data ważności ogłoszenia

       OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi – ul.Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej na terenie...

       Załączniki:
       1. obwieszczenie

       Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.52806/3 ul. Prądzyńskiego

       z dnia 30 stycznia 2018 r.

       Treść

       I N F O R M A C J A

       PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

       Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży udziału posadowionego na niej budynku w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Prądzyńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 52806/3. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


       Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6733.1.2018)

       z dnia 26 stycznia 2018 r.

       Znak sprawy: WAB.6733.1.2018

       Znak sprawyWAB.6733.1.2018

       RodzajWszczęcie

       Data ważności ogłoszenia

       OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN na terenie części działki oznaczonej nr 11254 przy ulicy Padlewskiego, obręb 0001,...

       Załączniki:
       1. obwieszczenie

       Nieruchomość na sprzedaż / dzierżawe: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

       z dnia 25 stycznia 2018 r.

       Adres nieruchomości: Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego

       Adres nieruchomościOstrołęka, ul. Jana Kilińskiego

       Przetarg nasprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 20980 (drugi przetarg)

       Typ przetarguPrzetarg ustny nieograniczony

       Rodzaj nieruchomościNieruchomość zabudowana

       Cena wywoławcza106.482,50 zł plus 23% podatek VAT

       Data przetargu

       Załączniki:

        WI-II.746.1.34.2017.MK1

        z dnia 25 stycznia 2018 r.

        Znak sprawy: WI-II.746.1.34.2017.MK1

        Znak sprawyWI-II.746.1.34.2017.MK1

        RodzajWszczęcie

        Data ważności ogłoszenia

        OpisOgłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV zlokalizowanej na działce ew. nr...

        Załączniki:
        1. obwieszczenie

        Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Jana Kilińskiego:

        z dnia 25 stycznia 2018 r.
        1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00001498/5.
        2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 20980 o pow. 494 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, roszczenia do parteru budynku mieszkalnego i gospodarczego o zwrot nakładów przysługują osobie fizycznej. Ich wartość wynosi 115.915,00 zł. Właściciel wycenia je na kwotę 350.000,00 zł. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nabycia roszczeń za poniesione nakłady od osoby fizycznej za kwotę 350.000,00 zł przed zawarciem umowy nabycia nieruchomości od Miasta Ostrołęki.
        3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
        4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 106.482,50 zł. (gruntu i I piętra budynku mieszkalnego).
        5. Przetarg odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
        6. Wadium wynosi 21.296,00 zł.
        7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Stare Miasto”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
        8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

        Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.50386/4 ul. 11 Listopada

        z dnia 18 stycznia 2018 r.

        Treść

        I N F O R M A C J A

        PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

        Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada, oznaczonej numerem geodezyjnym 50386/4. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6720.3.2.2017)

        z dnia 12 stycznia 2018 r.

        Znak sprawy: WAB.6720.3.2.2017

        Znak sprawyWAB.6720.3.2.2017

        RodzajWszczęcie

        Data ważności ogłoszenia

        OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęki przy ulicy gen. Tomasza Turskiego

        Załączniki:
        1. obwieszczenie

        Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.51864/7, 51867/3, 51868/3, 51866/3, 51868/4, 51869/3, 51869/2, 51868/2, 51867/5, 51864/8, 51868/1, 51869/1 i 51867/4 ul.Wilcza

        z dnia 11 stycznia 2018 r.

        Treść

        I N F O R M A C J A

        PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

        Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wilczej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 51864/7, 51867/3, 51868/3, 51866/3, 51868/4, 51869/3, 51869/2, 51868/2, 51867/5, 51864/8, 51868/1, 51869/1 i 51867/4. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


        Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki (WAB.6721.4.1.2017)

        z dnia 10 stycznia 2018 r.

        Znak sprawy: WAB.6721.4.1.2017

        Znak sprawyWAB.6721.4.1.2017

        RodzajWszczęcie

        Data ważności ogłoszenia

        OpisOgłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Geodetów” w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę nr 52401/1 położoną przy ulicy Geodetów, zawiadamiam o przystąpieniu do...

        Załączniki:
        1. obwieszczenie

        Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie dz. nr: 50615/1 i 50616/1 Rondo Honorowych Dawców Krwi

        z dnia 29 grudnia 2017 r.

        Treść

        INFORMACJA
        PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

        Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki ozn. nr: 50615/1 i 50616/1, położonych w Ostrołęce przy Rondzie Honorowych Dawców Krwi, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


        Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz dz.nr: 50615/1 i 50616/1 Rondo Honorowych Dawców Krwi

        z dnia 29 grudnia 2017 r.

        Treść

        W Y K A Z
        Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
        w drodze bezprzetargowej.

        1. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00035600/1.
        2. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi 50615/1 i 50616/1.
        3. Nieruchomości posiadają łącznie powierzchnię 639 m2.
        4.Nieruchomości położone są w Ostrołęce przy Rondzie Honorowych Dawców Krwi. Nieruchomości są niezabudowane.
        5.Nieruchomości znajdują się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
        W ewidencji gruntów i budynków m. Ostrołęki nieruchomości oznaczone są symbolem dr – drogi.
        6.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 3 lat w celu zorganizowania wjazdu na działki ozn. nr 50617/37 i 50617/40.
        7.Wartość nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy wynosi 122.835,00 zł.
        8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 3% wartości gruntu tj. 5,77 zł za 1m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
        9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
        307,25 zł + 23% VAT (tj. 70,67 zł) = 377,92 zł brutto.
        10.Czynszu dzierżawny płatny do 10 każdego miesiąca.
        11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

        Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
        art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./.


        Informacje o wykazach nieruchomości: INFORMACJA O WYKAZIE UL. 11 LISTOPADA 17

        z dnia 22 grudnia 2017 r.

        Treść

                                                                       INFORMACJA
                                                               Prezydenta Miasta Ostrołęki

        Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.        Informacje o wykazach nieruchomości: INFORMACJA O WYKAZIE UL. 11 LISTOPADA 17

        z dnia 22 grudnia 2017 r.

        Treść

                                                                INFORMACJA
                                                     Prezydenta Miasta Ostrołęki

        Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki Pl.Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.