Ogłoszenia Urzędu Miasta

Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie ul.11 Listopada 17

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.
Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie ul. Jana Kilińskiego 2A

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Jana Kilińskiego 2A w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.
Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie ul. Elizy Orzeszkowej 1

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.
Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: wykaz i informacja o wykazie, dz:40583/1, 40583/4, 40583/6 ul. Lokalna

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przy ul. Lokalnej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Ostrołęka, 2018-04-11


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie ul. Psarskiego 20

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Psarskiego 20 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie ul. Tadeusza Kościuszki 24/26

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 24/26 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie ul. Elizy Orzeszkowej 3

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Orzeszkowej 3 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz i informacja o wykazie dz.10005/56 ul. Antoniego Spiro

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Treść

I N F O R M A C J A
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 10005/56, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Antoniego Spiro. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: wykaz i informacja o wykazie dz. 30012/4 ul. gen. Józefa Sowińskiego

z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Treść

I N F O R M A C J A
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. / informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen J. Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 30012/4. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie dz. nr 51685 ul. F. Stefczyka

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 51685, położonej w Ostrołęce przy ul. Franciszka Stefczyka, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz dz. nr 51685 ul. F. Stefczyka

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS1O/00070610/1.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 51685.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 528 m2. Nieruchomość zabudowana jest parterowym domem mieszkalnym murowanym, garażem murowanym oraz trzema budynkami gospodarczymi.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Franciszka Stefczyka.
5.Zgodnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol w planie MNU.22b).
6.Nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 8 lat.
7.Wartość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy wynosi 97.580,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 1% wartości gruntu tj. 1,85 zł za 1 m2 plus 23% podatku VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
81,40 zł + 23% VAT (tj. 18,72 zł) = 100,02 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny jest do 10 każdego miesiąca.
11.Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 52800 ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila"

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00034078/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52800.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1883 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 48 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.1 ) w obrębie wewnętrznego placyku pieszego z zielenią publiczną o funkcji komunikacyjno-rekreacyjnej oraz w części pod administracje i obiekty biurowe (w tym banki, urzędy pocztowe itp.) – ( symbol w planie AU.1 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 miesięcy i 2 dni w celu urządzenia ogródka kawiarnianego.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 18.162,00 zł.
8.Stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 24,70 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Czynsz za okres dzierżawy wyniesie:
204,10 zł + 23% VAT (tj. 46,94 zł) = 251,04 zł brutto.
10.Termin płacenia czynszu dzierżawnego zostanie ustalony w umowie.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz.52800 ul.Prądzyńskiego

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52800, położonej w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Wykaz cz. dz. 52800 ul.Prądzyńskiego

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Treść

W Y K A Z
Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00034078/5.
2. Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym 52800.
3. Nieruchomość posiada powierzchnię 1883 m2. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 60 m2.
4. Nieruchomość położona jest w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego. Część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi bez przesądzania ich profilu ( symbol w planie UU.1 ).
6.Część nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do dnia 30 września 2018 r. w celu urządzenia ogródka kawiarnianego.
7. Wartość części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi 22.703,00 zł.
8.Zwaloryzowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosi 24,70 zł za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT rocznie.
9.Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie:
123,50 zł + 23% VAT (tj. 28,41 zł) = 151,91 zł brutto.
10.Czynsz dzierżawny płatny jest do 10 każdego miesiąca.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu:
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. /.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie cz.dz.52800 ul.gen. A.E. Fieldorfa "Nila"

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Treść

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 ( II piętro ), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 52800, położonej w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.


OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2018 r.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017. 1073 ze zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017. 1405 ze zmianami) oraz Uchwały nr 449/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Partyzantów” w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę nr 30248/2 położoną przy ulicy Partyzantów, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest określenie przeznaczenia w/w działki oraz zasad jej zagospodarowania, w tym kształtowania zabudowy oraz przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, dokonywanych w sposób zgodny z wymogami ładu przestrzennego. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Prezydent Miasta
(-) Janusz Kotowski


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie ul. Oskara Kolberga 5

z dnia 26 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z póżn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Oskara Kolberga 5, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.


Informacje o wykazach nieruchomości: Informacja o wykazie ul. Łęczysk 1

z dnia 26 marca 2018 r.

Treść

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z póżn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. Łęczysk 1, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.

Ogłoszenie WAB.6220.3.2018

z dnia 23 marca 2018 r.
Numer sprawy: WAB.6220.3.2018
Data ważności ogłoszenia : 13.04.2018
Rodzaj dokumentu : Decyzja

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: przebudowa stacji paliw płynnych w zakresie technologii paliwowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ew. 10318/3 przy ul. Stacha Konwy 3 w Ostrołęce.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie WAB.6220.3.2018

Ogłoszenie WAB.6721.1.1.2018

z dnia 23 marca 2018 r.
Numer sprawy: WAB.6721.1.1.2018
Data ważności ogłoszenia : 27.04.2018
Rodzaj dokumentu : Wszczęcie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Partyzantów” w Ostrołęce, który obejmować będzie działkę nr 30248/2 położoną przy ulicy Partyzantów, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Załączniki:
 1. ogłoszenie

Ogłoszenie WAB.6740.4.2.2018

z dnia 20 marca 2018 r.
Numer sprawy: WAB.6740.4.2.2018
Data ważności ogłoszenia : 05.04.2018
Rodzaj dokumentu : Decyzja

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 ze zm.),
z a w i a d a m i a m,
że na wniosek z dnia 16.02.2018 r. Pani Danuty Krajanowskiej Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ostrołęki jako Zarządcy Dróg w mieście Ostrołęka, wydana została decyzja Nr 1/2018 z dnia 20.03.2018 r., znak WAB.6740.4.2.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr drogi 4403W – ulicy Obozowej w Ostrołęce”, wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
na działkach o numerach geodezyjnych,
działki istniejącego pasa drogowego:
działka nr ew. 10414/2, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 146101_1.
działki przewidziane do podziału:
działka nr ew. 10414/1, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 146101_1.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Wilczej:

z dnia 16 marca 2018 r.
 1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00070531/3.
 2. Oznaczona jest numerami geodezyjnymi: 51864/7, 51867/3, 51868/3, 51866/3, 51868/4, 51869/3, 51869/2, 51868/2, 51867/5, 51864/8, 51868/1, 51869/1 i 51867/4 o łącznej powierzchni 987 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 214.500,00 zł.
 5. Przetarg odbędzie się 9 maja 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
 6. Wadium wynosi 42.900,00 zł.
 7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Sienkiewicza”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – ostroleka.pl.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki o wywieszeniu dwóch decyzji: Nr GN.6853.1.2017 : ograniczającej sposób korzystania z części działki nr 61938 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej oraz zezwalającej na niezwłoczne

z dnia 09 marca 2018 r.
INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki z siedzibą przy Placu gen. Józefa Bema 1 (II piętro) zostały wywieszone decyzje Prezydenta Miasta Ostrołęki:
• znak: GN.6853.1.2017 z dnia 05.03.2018 r. ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nr 61938 (obszar zajęcia nieruchomości pod pas technologiczny - 24 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego, polegającej na:
- budowie wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN o wymiarach 4,8 m x 3,1 m,
- budowie linii kablowej SN o długości 2 x 1m,
- budowie linii kablowej nN o długości 3 x 1 m,
- demontażu istniejącej stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN i nN,
• znak: GN.6853.1.2017 z dnia 06.03.2018 r. zezwalająca PGE Dystrybucja S.A. z s.
w Lublinie na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości.

Z up. Prezydenta Miasta Ostrołęki
Grzegorz Płocha
Wiceprezydent Miasta


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

z dnia 01 marca 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna o numerze RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie WAB.6733.1.2018

z dnia 26 lutego 2018 r.
Numer sprawy: WAB.6733.1.2018
Data ważności ogłoszenia : 14.03.2018
Rodzaj dokumentu : Decyzja

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN 15kV na terenie części działki oznaczonej nr 11254 przy ulicy Padlewskiego w Ostrołęce, obręb 0001, woj.mazowieckie.
Załączniki:
 1. ogłoszenie

Ogłoszenie WAB.6733.26.2017

z dnia 23 lutego 2018 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Irysowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie części działek oznaczonych nr 60090/3, 60061, 60077 oraz na terenie działki oznaczonej nr 60069 w obrębie 0006, ul. Irysowa w Ostrołęce, woj. mazowieckie

Załączniki
Ogłoszenie