Ogłoszenia Urzędu Miasta - PRZETARGI

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie osłon przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy w Ostrołęce na odcinku od ronda Honorowych Dawców Krwi do skrzyżowania z ulicą gen. Włodzimierza Siko

z dnia 15 lutego 2018 r.

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie osłon przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy w Ostrołęce na odcinku od ronda Honorowych Dawców Krwi do skrzyżowania z ulicą gen. Włodzimierza Sikorskiego po stronie lewej.

zamówienie naOpracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie osłon przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy w Ostrołęce na odcinku od ronda Honorowych Dawców Krwi do skrzyżowania z ulicą gen. Włodzimierza Sikorskiego po stronie lewej.

nr sprawyWD.271.3.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówieniazapytanie cenowe

rodzaj przetarguUsługi

wartość szacunkowaponiżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofertUrząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Załączniki:

  Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

  z dnia 09 lutego 2018 r.

  zamówienie na: Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

  zamówienie naDostawę fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

  nr sprawySSM.8120.5.28.2016

  zamawiającyMiasto Ostrołęka

  tryb zamówieniazapytanie cenowe

  rodzaj przetarguDostawy

  wartość szacunkowaponiżej 30 000 euro

  termin składania ofert

  miejsce składania ofertUrząd Miasta Ostrołęki plac gen.Józefa Bema 1 07-400 Ostrołęka

  Załączniki:

   z dnia 22 stycznia 2018 r.
   Załączniki:

    z dnia 04 stycznia 2018 r.
    Załączniki:

     Zakup elektronicznych tablic informacyjnych (5 szt.) w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

     z dnia 29 grudnia 2017 r.

     zamówienie na: Zakup elektronicznych tablic informacyjnych (5 szt.) w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

     zamówienie naZakup elektronicznych tablic informacyjnych (5 szt.) w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

     nr sprawyKPZ.271.37.2017

     zamawiającyMiasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

     tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

     rodzaj przetarguDostawy

     wartość szacunkowaponiżej 209 000 euro

     termin składania ofert

     miejsce składania ofertPunkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

     Załączniki: