Ogłoszenia Urzędu Miasta - PRZETARGI

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrołęki z miejsc i budynków wskazanych przez Zamawiającego.

z dnia 30 marca 2018 r.
Numer sprawy: GKOŚ.7021.1.2.2018
Termin składania ofert: 13.04.2018 godz. 16:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: w wersji elektronicznej na adres e-mail:jadwiga.podolak@um.ostroleka.pl

Załączniki:
 1. Formularz oferty

Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych. Zadanie: "Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publiczneg

z dnia 26 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.10.2018
Termin składania ofert: 11.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Program funkcjonalno-użytkowy
 4. Załącznik nr 1 do PFU
 5. Załącznik nr 2 do PFU
 6. Projekty wykonawcze
 7. Przedmiar robót
 8. Informacja z otwarcia ofert

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Że

z dnia 22 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.8.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PW- branża drogowa, sanitarna, elektryczna
 4. PW - sygnalizacja świetlna
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego na os. Wojciechowice. Projekt: "Ogran

z dnia 22 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.7.2018
Termin składania ofert: 06.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Aleja Wojska Polskiego- Projekt branży drogowej i elektrycznej
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST
 6. Przedmiary robót
 7. Ulica Mostowa- Projekt branży drogowej i elektrycznej
 8. Projekt stałej organizacji ruchu
 9. SST
 10. Przedmiary robót
 11. Informacja z otwarcia ofert

Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe. Zadanie: doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

z dnia 21 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.6.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiana treści SIWZ
 4. SIWZ tekst jednolity z dn. 23.03.2018 r.
 5. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 30.03.2018r.
 6. Tablica wiaty-widok
 7. elektryka wiata
 8. Schemat inst. elektr wiata
 9. Białobiel_Wiata_PZT
 10. SIWZ tekst jednolity z dn. 30.03.2018 r.
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2018r.

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Ścieżka rowerowa w drodze krajowej nr 61 w ulicy Romualda Traugutta, alei Wojska

z dnia 13 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.5.2018
Termin składania ofert: 28.03.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Budowlany
 4. Materiały formalne i rysunki uzupełniające
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą.Ścieżka rowerowa w ulicy Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce.Projekt: "

z dnia 12 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.4.2018
Termin składania ofert: 28.03.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Budowlany
 4. Projekt zagospodarowania zieleni
 5. Projekt stałej organizacji ruchu
 6. SST
 7. Przedmiary robót
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Ścieżka rowerowa w ulicy kontradmirała Włodzimierza Steyera w Ostrołęce wraz

z dnia 06 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.3.2018
Termin składania ofert: 21.03.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Budowlany
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST
 6. Przedmiary robót
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty

Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwó

z dnia 05 marca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.2.2018
Termin składania ofert: 16.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: powyżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz JEDZ
 4. Program Funkcjonalno-Użytkowy
 5. Załącznik nr 1 do PFU
 6. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.03.2018 r.
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Zmodyfikowana SIWZ z dnia 5.04.2018 r.
 9. Sprostowanie ogłoszenia
 10. Sprostowanie ogłoszenia - opublikowane w DUUE dn. 07.04.2018r.

Zakup autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 (5 szt.). Zadanie:Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeb

z dnia 26 lutego 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.1.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: powyżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz JEDZ
 4. Informacja z otwarcia ofert