Ogłoszenia Urzędu Miasta - PRZETARGI

Przebudowa ulicy Fortowej w Ostrołęce (wykonanie chodników)

z dnia 19 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: WD.271.32.2017
Termin składania ofert: 04.07.2018 godz. 16:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Załączniki:
 1. zapytanie ofertowe - ul. Fortowa
 2. formularz ofertowy
 3. STWiORB Fortowa
 4. Przedmiar Bud.chodnika ul.Fortowa
 5. Koszt.ofert.Budowa chodnika ul.Fortowa
 6. OPIS TECHNICZNY ul. Fortowa 31.08.2017 doc
 7. Informacja BiOZ Bud. chodnila ul.Fortowa O-ka odt
 8. projekt umowy

Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych branży elektrycznej i elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez

z dnia 12 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: WIM.7011.3.7.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 godz. 12:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. ZAPYTANIE CENOWE
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Że

z dnia 12 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.21.2018
Termin składania ofert: 27.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Klauzula RODO
 4. PW- branża drogowa, sanitarna, elektryczna
 5. PW- sygnalizacja świetlna
 6. Projekt stałej organizacji ruchu
 7. SST
 8. Przedmiary robót

Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe. zadanie: doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

z dnia 08 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.20.2018
Termin składania ofert: 26.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Dostawy
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Klauzula RODO
 4. Tablica wiaty- widok
 5. Projekt Wykonawczy- branża elektryczna
 6. Schemat instalacji elektrycznej- wiata
 7. Trasa linii kablowej zasilania wiaty przystankowej - pzt

Wykonanie prac polegających na usunięciu drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Goworowskiej w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ost

z dnia 06 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: WIM.7011.3.11.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 godz. 12:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. ZAPYTANIE CENOWE
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA
 4. STRONA TYTUŁOWA
 5. ZESTAWIENIE DRZEW
 6. INW. ZIELENI - PLAN WYRĘBU 1z4
 7. INW. ZIELENI - PLAN WYRĘBU 2z4
 8. INW. ZIELENI - PLAN WYRĘBU 3z4
 9. INW. ZIELENI - PLAN WYRĘBU 4z4
 10. PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzew i krzewów występujących w pasie drogowym ulicy Żniwnej w Ostrołęce wraz z opracowaniem planu nasadzeń zastępczych.

z dnia 05 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: WD.271.17.2018
Termin składania ofert: 30.06.2018 godz. 16:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. zapytanie cenowe
 2. formularz oferty
 3. projekt umowy
 4. szkic wyznaczenia granic działki

Obsługa bankowa budżetu Miasta Ostrołęki i jego jednostek organizacyjnych

z dnia 05 czerwca 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.19.2018
Termin składania ofert: 13.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Klauzula RODO
 4. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 08.06.2018r.
 5. Zalacznik nr 1 do wyjaśnienia zmiany treści SIWZ z dnia 08.06.2018r.
 6. Zalacznik nr 2 do wyjaśnienia zmiany treści SIWZ z dnia 08.06.2018r.
 7. Zalacznik nr 3 do wyjaśnienia zmiany treści SIWZ z dnia 08.06.2018r.
 8. Zalacznik nr 4 do wyjaśnienia zmiany treści SIWZ z dnia 08.06.2018r.
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty

Przebudowa ulicy ks.Franciszka Blachnickiego w Ostrołęce

z dnia 29 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.18.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PB- branża drogowa cz.1
 4. PB- branża drogowa cz.2
 5. PB- branża sanitarna
 6. Projekt stałej organizacji ruchu
 7. SST
 8. Przedmiary robót
 9. Uchwała nr 338/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki
 10. Klauzula RODO
 11. Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie prac polegających na usunięciu drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Goworowskiej w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ost

z dnia 25 maja 2018 r.
Numer sprawy: WIM.7011.3.11.2018
Termin składania ofert: 04.06.2018 godz. 12:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. ZAPYTANIE CENOWE
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. INWENTARYZACJA ZIELENI - PLAN WYRĘBU - STRONA TYTUŁOWA
 4. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DRZEW
 5. INWENTARYZACJA ZIELENI - PLAN WYRĘBU - RYS. 1/4
 6. INWENTARYZACJA ZIELENI - PLAN WYRĘBU - RYS. 2/4
 7. INWENTARYZACJA ZIELENI - PLAN WYRĘBU - RYS. NR 3/4
 8. INWENTARYZACJA ZIELENI - PLAN WYRĘBU - RYS. NR 4/4
 9. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Usługa polegająca na obsłudze laboratoryjnej w zakresie robót budowlanych branży drogowej wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz umowy

z dnia 23 maja 2018 r.
Numer sprawy: WIM.7011.3.10.2018
Termin składania ofert: 04.06.2018 godz. 12:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. ZAPYTANIE CENOWE
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. KOSZTORYSY OFERTOWE
 4. WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA
 5. PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce

z dnia 22 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.12.2018
Termin składania ofert: 06.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt Wykonawczy
 4. - projekt elektryczny
 5. SST
 6. Przedmiary robót
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Wyjaśnienie treści SIWZ
 9. Informacja z otwarcia ofert

Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych branży elektrycznej i elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez

z dnia 18 maja 2018 r.
Numer sprawy: WIM.7011.3.7.2018
Termin składania ofert: 30.05.2018 godz. 12:00
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1Załączniki:
 1. ZAPYTANIE CENOWE
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP I

z dnia 17 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.17.2018
Termin składania ofert: 06.06.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Roboty budowlane
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PW- branża drogowa
 4. PW- branża sanitarna
 5. PW- branża elektryczna
 6. PW- przebudowa linii kablowej nn
 7. PW- branża telekomunikacyjna-: Orange i Vectra
 8. Projekt zagospodarowania terenu- zamienny
 9. Projekt stałej organizacji ruchu
 10. SST- wszystkie branże
 11. Przedmiary robót- wszystkie branże
 12. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 29.05.2018 r.
 13. Zmodyfikowana SIWZ z dnia 29.05.2018 r.
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2018 r.
 15. Klauzula RODO
 16. Informacja z otwarcia ofert

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu "parkuj i jedź". Projekt:

z dnia 14 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.16.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: poniżej 5 548 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt branży drogowej i elektrycznej
 4. Projekt stałej organizacji ruchu
 5. SST- branża drogowa
 6. SST- branża elektryczna
 7. Przedmiary robót
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Klauzula RODO

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki

z dnia 09 maja 2018 r.
Numer sprawy: KPZ.271.15.2018
Termin składania ofert: 17.05.2018 godz. 11:30
Zamawiajacy: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu: Usługi
Wartość szacunkowa: poniżej 221 000 euro
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiana treści SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty