2017-06-17T11:38:53+02:00 eOstroleka.pl 2 1 6 33.3%
Ostrołęka,

Ostrołęka: Zmiana nazw ulic nie będzie wymagała wymiany dokumentów

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
2
4
8
Ustawa dekomunizacyjna, na mocy której samorząd jest zobligowany do zmiany nazw ulic propagujących system totalitarny, zwalnia mieszkańców (osoby fizyczne) z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów.

O zmianie nazwy ulicy obywatel musi powiadomić jedynie niektóre urzędy, dokonując aktualizacji danych m.in. w ZUS-ie, bankach czy Urzędzie Skarbowym. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian poniżej.

Wykaz nazw ulic w mieście Ostrołęka, które wypełniają normy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zgodnie z którą podlegają zmianie:
gen. Zygmunta Berlinga,
Wiery Bielik i Tatiany Makarowej,
Bojowników,
Braterstwa Broni,
Mariana Buczka,
gen. armii Aleksandra Gorbatowa,
Jana Kędzierskiego,
Jana Krasickiego,
Wincentego Pstrowskiego,
Hanki Sawickiej,
6 Września,
I Armii Wojska Polskiego,
Batalionu Czwartaków.

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Ostrołęce - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Ostrołęki, więcej informacji na stronie: http://bip.um.ostroleka.pl/cases/content/760, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
adres zamieszkania,
adres zameldowania,
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres do doręczeń,
adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Urząd Miasta Ostrołęki oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu”.

6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

d) Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

f) Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

g) Gmina – Miasto Ostrołęka, zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie, więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

h) Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

i) Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”.

Prezydent Miasta Ostrołęki wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak Straż miejska i Urząd Statystyczny.

Źródło: UM w Ostrołęce

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 12:28 17-06-2017,   -
ale bedzie burdel :)
odpowiedz   •   oceń :  
~fh , 15:02 17-06-2017,   -
Burdel to był po wojnie, jak m.in.czczono tych czerwonych gamoni.  Wiadomo nie da się indywidualnie odniesc do każdego patrona bo być może ktoś był nawet dobry...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:18 17-06-2017,   -
nie bedzie wymagana zmiana dokumentów? ciekawe jak wytłumaczysz to policji w Krakowie ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:06 17-06-2017,   -
[quote= ]nie bedzie wymagana zmiana dokumentów? ciekawe jak wytłumaczysz to policji w Krakowie ? [/quote]

Ja jestem ponad rok przemeldowany na inny adres, a dowód nie wymieniony i nie ma problemu :) to i tu nie będzie
odpowiedz   •   oceń :  
~do fh , 22:51 17-06-2017,   -
ciekawe jak wytłumaczysz to przedsiębiorcy, który  zainwestował w promocję swojej firmy powiązanej z konkretną ulicą?
odpowiedz   •   oceń :  
~Evi , 12:43 18-06-2017,   -
Nie trzeba wymieniać dokumentów, ale kilka dni latać po urzędach żeby w ogóle dalej prowadzić firmę. Pieczątki na własny koszt! Współczuje wszystkim przedsiębiorcom, szkołom i urzędów. Koszty zmiany tych ulic będą ogromne. Tylko urząd mydli oczy, że nic nie trzeba wymieniać. A jak ktoś ma reklamy banery i wizytówki za kilka tysięcy złotych, to niech je sobie w d...pę wsadzi! Na nowe urząd kasy przecież nie da. Ludzie powinniście przeliczyć ile was to będzie kosztować i strajkować pod urzędem póki jeszcze można.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:56 18-06-2017,   -
[quote=do fh ]ciekawe jak wytłumaczysz to przedsiębiorcy, który  zainwestował w promocję swojej firmy powiązanej z konkretną ulicą? [/quote]
Jeśli nazwa ulicy jest komunistyczna, to lepiej dla firmy, że będzie zdekomunizowana.
odpowiedz   •   oceń :  
~ Kwa kwa , 13:16 18-06-2017,   -
A chodzenie po urZędach to też koszt paliwa,czasu itp głupota nie ma granic to i mazurek Dąbrowskiego powinni zmienić tak jak śpiewał Kaczyński bo to też komunistyczny
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Najlepszy komentarz
~Gość, 12:28 17-06-2017,   -
ale bedzie burdel :)
odpowiedz   •   oceń :  
Zobacz również