2012-10-31T12:15:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
,

PUP Ostrołęka: Są pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

fot. shutterstock
Do wykorzystania są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rok 2012.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce dysponuje pieniędzmi dla bezrobotnych z terenu powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 18 tys. zł.

Zaplanowano udzielenie 20 dotacji w ramach następujących programów:

1) „Młodość i energia - poszukiwane na rynku pracy” - program skierowany do osób poniżej 30 roku życia
2) „Aktywność zawodowa kluczem od sukcesu” - program skierowany do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotni długotrwale oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.

Szczegółowe informacje są udzielane bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pok. 13 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem 029 760 33 77 wew. 213.
Zobacz również