2011-03-15T16:48:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Ostrołęka,

PUP w Ostrołęce: Są staże i pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce kontynuuje realizację projektu pn. „Gotowi do zmian”.

Przedsięwzięcie obejmie 342 osoby bezrobotne, a przede wszystkim:
- młodzież do 25 roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawnych

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które brały udział w przedsięwzięciu w latach 2008 - 2010.

W ramach projektu:

1. Urząd zorganizuje 250 miejsc odbywania stażu na okres do 6 miesięcy. Odbycie stażu poprzedzą jednodniowe warsztaty aktywizacyjne: „Metody poszukiwania pracy - jak poruszać się po rynku pracy” lub „Wiedza o sobie szansą na zdobycie zatrudnienia. Warsztat budowania motywacji”

Od 15 marca wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, ogłoszenie o konkursie na organizatorów staży i informacja dla wnioskodawcy dot. organizacji staży będą dostępne w siedzibie urzędu (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.pup-ostroleka.pl.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w dniach od 4 do 8 kwietnia, natomiast pierwsze staże rozpoczną się 2 maja.


2. Urząd udzieli 92 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wszyscy zakwalifikowani do tej formy wsparcia będą uczestniczyli w jednodniowych warsztatach pn. „Załóż własną firmę - zostań przedsiębiorcą”.

Kwota, o którą może ubiegać się osoba bezrobotna, to 18 tys. zł.  Od 15 marca wnioski oraz kryteria przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą dostępne w siedzibie urzędu (pokój nr 24) oraz na stronie internetowej www.pup-ostroleka.pl.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w dniach od 4 do 8 kwietnia. Podpisywanie umów planuje się na maj i czerwiec 2011 r.


Całkowity koszt projektu wyniesie 3.392.643,58 zł, z czego 2.883.747,04 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy zainteresowani - osoby bezrobotne i pracodawcy - mogą się zgłaszać po dodatkowe informacje do siedziby urzędu (I piętro, pokoje: 1, 13, 21, 24).

Zobacz również