2017-10-23T16:32:50+02:00 eOstroleka.pl 2 1 5 60%
Ostrołęka,

Rozmawiali o bezrobociu w subregionie ostrołęckim [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. WUP filia w Ostrołęce
REKLAMA
3
2
0
W dniach 19-20 października z inicjatywy ostrołęckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy”.

Konferencję otworzył Marian Krupiński, dyrektor Filii WUP. Po powitaniu gości krótko nakreślił aktualną sytuację na rynku pracy, nawiązując przede wszystkim do niskiego bezrobocia i zmieniającego się rynku pracy, a następnie oddał głos prelegentom.

Jako pierwszy wystąpił Marek Mielnicki z Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce, który omówił niektóre z projektów realizowanych przez ARR i skierowanych do różnych grup społecznych – kobiet, osób bezdomnych, jak również uczniów czy nauczycieli oraz policjantów z subregionu ostrołęckiego. Większość projektów wiązała się z podnoszeniem kompetencji zawodowych.

Kolejnym prelegentem był Robert Gajewski z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który przybliżył tematykę ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych. Z ciekawą prelekcją o przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego w polskim systemie penitencjarnym wystąpił Dariusz Garliński z Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Blok wystąpień dotyczących osób wykluczonych społecznie zakończył Łukasz Wachowski, który jest animatorem Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

W dalszej części konferencji głos zabierali przedstawiciele administracji: Jolanta Filipiak z Powiatowego Urzędu Pracy, Katarzyna Tańska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Elżbieta Mech – kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Z ostatnią, ciekawą prelekcją dotyczącą przyszłości rynku pracy w dobie postępującej robotyki wystąpiła Anna Grochowska z Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
Pierwszy dzień konferencji podsumował Aleksander Kornatowski – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Drugi dzień konferencji obejmował przede wszystkim wizytę studyjną w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, gdzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu ginących zawodów. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 osób z wielu instytucji i organizacji subregionu ostrołęckiego.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.