2017-07-04T10:48:32+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Są jeszcze wolne miejsca w Szkole Podstawowej nr 5

REKLAMA
REKLAMA

Wszystkich zainteresowanych uczniów klas IV-VII informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, która od 1.09.2017 będzie mieściła się w obecnym budynku Gimnazjum nr 1, są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2017/2018.

 
OFERUJEMY:
 
 • Naukę na jedną zmianę
 • Naukę języków obcych w niewielkich grupach
 • Doskonałą bazę lokalową (wyposażone pracownie chemiczne, fizyczne, biologiczne i inne)
 • Pracę z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 • Mało liczne klasy:
  - o profilu piłki siatkowej i lekkiej atletyki dla uczniów klas IV-VII
  - z rozszerzoną ilością godzin matematyki i informatyki dla uczniów klasy IV
  - z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klasy IV i VII
  - z rozszerzonym programem edukacji historyczno-filozoficznej dla uczniów klasy VII
  - rozwijające uzdolnienia teatralne dla uczniów klasy IV
  - integracyjne dla uczniów klasy I i IV
 
W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH OFERUJEMY:
 
 • Zajęcia teatralno - muzyczne dla klas I - III
 • Koło przyjaciół zwierząt
 • Chór szkolny
 • Koło komputerowe
 • Naukę gry na gitarze
 • Zajęcia sportowe pod  patronatem klubu Gladiator
 • Klub miłośników języka ojczystego
 • Koło dziennikarskie
 • Koło filozoficzne
 • Koło kostiumograficzne
 • Koło plastyczne
 • Koło ekologiczne
 • Koło chemiczne
 • Klub przyrodnika
 • Koło matematyczne
 • Koło taneczne
 
OFERUJEMY POMOC:
 
 • Pedagoga
 • Psychologa
 • Rewalidatora
 • Logopedy
 • W zakresie gimnastyki korekcyjnej
 
WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE
GIMNAZJUM NR 1 PRZY UL. HALLERA 12 ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH
GIMNAZJUM NR 1 I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROŁĘCE.
 
 
                  Serdecznie zapraszamy
 
 
                  Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce
REKLAMA
Zobacz również