2017-08-09T14:58:17+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Samorząd gminy Olszewo-Borki obradował w trybie nadzwyczajnym

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
0
W środę, 2 sierpnia w trybie nadzwyczajnym obradował samorząd gminy Olszewo-Borki. W sesji udział wziął m.in. starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i Grzegorz Bakuła – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały zakładający zwiększenie o 250 tysięcy złotych finansowego wsparcia dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami.

Ponadto radni podjęli jeszcze następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXVI/235/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączani w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, Jowiszowa, Gwiezdna, Zagórna, Podgórna;

- uchwałę Nr XXXVI/236/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, Jowiszowa, Gwiezdna, Zagórna, Podgórna;

- uchwałę Nr XXXVI/237/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączani w msc. Nowa Wieś-Białobrzeg Dalszy-Przystań gm. Olszewo-Borki;

- uchwałę Nr XXXVI/238/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki;

- uchwałę Nr XXXVI/239/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki w ulicy Brzozowej, Słonecznej i Sosnowej;

- uchwałę  Nr XXXVI/240/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; wyrażono zgodę na zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w kwocie wynikającej z budżetu gminy z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wraz z infrastrukturą techniczną;

- uchwałę Nr XXXVI/241/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie; w załączniku Nr 2 dostosowano limity wydatków do kwot wynikających ze zmian w budżecie;

- uchwałę Nr XXXVI/242/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, budżet po zmianach wynosi dochody - 42 560 869,31; wydatki - 48 316362,57; Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy i pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami realizowanego także na terenie gminy Olszewo-Borki;  

- uchwała Nr XXXVI/243/17 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji; zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa się w drodze uchwały; komitet rewitalizacji będzie współpracował z samorządem w trakcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023 i ewentualnych jego zmian.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również