Polska, 13 października 2010, 13:50

Terminy egzaminów 2011: matura, gimnazjalny, szóstoklasisty

fot. sxc.hu
Sprawdź, w jakich dniach odbędą się tegoroczne egzaminy: matura, egzamin gimnazjalny i sprawdzian szóstoklasisty.

Sprawdzian szóstoklasisty

Uczniowie kończący szkołę podstawową napiszą egzamin 5 kwietnia. W tym dniu pozostali uczniowie podstawówek nie mają lekcji. Dodatkowy termin, na tych którzy z ważnych powodów nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu – 7 kwietnia.

Egzamin gimnazjalny

Podzielony będzie na etapy:
12 kwietnia – test z wiedzy humanistycznej,
13 kwietnia – z wiedzy matematyczno- przyrodniczej,
14 kwietnia – z języka obcego nowożytnego

W tych dniach pozostali gimnazjaliści nie mają lekcji. Dodatkowe termin egzaminu 6-9 czerwca.

Czytaj więcej: Matura 2011: Przecieki, pytania, odpowiedzi i arkusze przed egzaminem?

Matura 2011

Egzaminy rozpoczną się 4 maja. Pisemne potrwają do 24 maja, a ustne do 27 maja.

Egzaminy pisemne

4 maja – matura pisemna z języka polskiego. Godz. 9 – poziom podstawowy, godz. 14 poziom rozszerzony,
5 maja – matura pisemna z matematyki: rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony,
6 maja – matura z języka angielskiego: rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony.

Przedmioty dodatkowe

9 maja – matura pisemna z wiedzy o społeczeństwie, od rana oba poziomy,
9 maja – matura pisemna z historii sztuki, po południu oba poziomy,
10 maja – matura pisemna z biologii, od rana oba poziomy
10 maja - matura pisemna z historii muzyki, po południu oba poziomy,
11 maja – matura pisemna z języka niemieckiego, rano poziom podstawowy, rozszerzony po południu,
12 maja – matura pisemna z fizyki i astronomii, od rana oba poziomy
12 maja - matura pisemna z filozofii, po południu oba poziomy,
13 maja – matura pisemna z geografii, od rana oba poziomy,
13 maja – matura pisemna z wiedzy o tańcu, po południu oba poziomy.
16 maja – matura pisemna z języka rosyjskiego, rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony;
17 maja – matura pisemna z informatyki, od rana oba poziomy
17 maja – matura pisemna z łaciny i kultury antycznej, po południu oba poziomy po południu - z łaciny i kultury antycznej (oba poziomy);
18 maja – matura pisemna z historii, od rana oba poziomy
18 maja– matura pisemna z chemii, po południu oba poziomy
19 maja – matura pisemna z języka francuskiego, rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony
20 maja – matura pisemna z języka hiszpańskiego: rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony;
23 maja – matura pisemna z języków mniejszości narodowych, języka kaszubskiego i języka włoskiego, rano poziomy podstawowe, rozszerzone po południu).
24 maja - Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez maturzystów klas dwujęzycznych

Egzaminy ustne – terminy ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych - 6-21 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 22-26 sierpnia.


Zobacz również