2017-05-31T12:00:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Trwa absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Ostrołęce [TRANSMISJA NA ŻYWO]

fot. eOstrołęka.pl
0
0
0
O godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce rozpoczęła się jedna z najważniejszych w roku sesji Rady Powiatu. Radni zdecydują dziś m.in. o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniu absolutorium staroście, Stanisławowi Kubłowi.

Podczas sesji w starostwie powiatowym radni zdecydują m.in. o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu dla starosty Stanisława Kubła. Zapadnie także decyzja w sprawie przekształcenia kilku szkół, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe.

Transmisję z sesji oglądać będzie można na żywo na łamach naszego serwisu.Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2016r., absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2016r.,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Baranowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Baranowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Czerwinie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Czerwienie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Goworowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Goworowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Kadzidle w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kadzidle, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Lelisie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Lelisie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Łysych w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łysych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Myszyńcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Myszyńcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Troszynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Troszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Baranowie w Branżową Szkołę I stopnia w Baranowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Czerwinie w Branżową Szkołę I stopnia w Czerwinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Goworowie w Branżową Szkołę I stopnia w Goworowie , o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kadzidle w Branżową Szkołę I stopnia w Kadzidle, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Lelisie w Branżową Szkołę I stopnia w Lelisie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Troszynie w Branżową Szkołę I stopnia w Troszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Łysych w Branżową Szkołę I stopnia w Łysych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Myszyńcu w Branżową Szkołę I stopnia w Myszyńcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu edukacyjnego „Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim” w ramach RPO WM 2014 – 2020,
- udzielenia pomocy finansowej gminom na doposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- udzielenia pomocy finansowej gminom,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029
- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Ostrołęckiego.

5. Rozpatrzenie:
- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
oraz informacji: z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016” w roku 2016, z realizacji zadań w 2016r. wynikających z „Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,
z realizacji zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2016, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2016r.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
Więcej o:

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również