2018-02-07T09:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Trwa XLI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce [TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
0
Zapoznanie z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego i przystąpienie do realizacji projektu aktywizującego osoby bezrobotne – z takimi m.in. sprawami zmierzą się radni powiatowi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Bezpośrednią relację z obrad oglądać można na łamach naszego serwisu.

XLI sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godzinie 9:00. W porządku obrad zaplanowano m.in. zapoznanie z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego, projekty uchwał w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wydatkowania a także w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim”. Radni zapoznają się również ze sprawozdaniem z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
4. Zapoznanie z „Informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego”.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia powiatu ostrołęckiego do realizacji projektu edukacyjnego „Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim” w ramach RPO WM 2014 – 2020,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- przystąpienia powiatu ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” w ramach programu wiedza edukacja rozwój na lata 2014 – 2020,
- zmiany uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrołęckiego na lata 2018 – 2030,
- zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2018r.

6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego w 2017r.  
7. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat ostrołęcki w 2017r.  
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Informacja starosty ostrołęckiego o pracy zarządu powiatu.
10. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
11. Sprawy różne.  
12. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.