2017-12-18T14:36:15+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Uczniowie Gimnazjum w Lipnikach spotkali się z Pracownikami PT KRUS z Myszyńca

REKLAMA
0
0
0
18 grudnia, pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myszyńcu spotkali się z uczniami klas II i III Gimnazjum w Lipnikach.

Spotkanie prowadzili Tomasz Posmyk, Kierownik PT Myszyniec oraz Marcin Złotorawski Specjalista ds. Prewencji. Tematem spotkania z uczniami było zapobieganie wypadkom podczas pomocy rodzicom w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz innych zagrożeń występujących w środowisku wiejskim.

Uczniowie zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi na temat stosowania i obecności w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów i rozpuszczalników organicznych. Przedstawiono sposoby eliminacji w/w zagrożeń. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat wszystkich substancji chemicznych występujących w rolnictwie, których stosowanie niesie oprócz wymiernych korzyści również zagrożenia związane z ich nieodpowiednim stosowaniem.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się również, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 11 października br. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano broszury o tematyce prewencyjnej.  

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również