2017-11-06T17:13:38+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Unijne dotacje na działalność gospodarczą dla bezrobotnych kobiet z Ostrołęki i powiatu

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce dysponuje środkami na przyznanie bezrobotnym kobietom dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski mogą składać kobiety do 29. roku życia, zarejestrowane w PUP w Ostrołęce z tzw. kategorii  NEET, tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym lub szkoleniu (finansowanym ze środków publicznych) w ostatnich czterech tygodniach, w tym w szczególności: z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne. Kobiety do 25. roku życia nie mogą być zarejestrowane jako bezrobotne dłużej niż 4 miesiące.

Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie urzędu, ul.11 Listopada 68, pokój nr 30, tel. 29 7603377 wew.230.  Formularz wniosku z załącznikami zamieszczony jest też na stronie internetowej: www. ostroleka.praca.gov.pl.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pokój nr 20 – kancelaria, bądź przesłać pocztą (kurierem).

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.