Powiat ostrołecki, 23 listopada 2017, 11:14

W Czarni poszukiwany dyrektor biblioteki

0
0
0

Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. Kandydaci zgłaszać się mogą do 15 grudnia br. Zobacz jakie wymagania powinni spełnić.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 
Wymagania dodatkowe:
 
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Wymagane dokumenty:
 
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
 
Komplet dokumentów należy składać w terminie do 15 grudnia 2017 roku r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni”.
 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również