2017-05-29T13:38:12+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

W środę decyzja radnych w sprawie absolutorium dla starosty ostrołęckiego

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
0
W najbliższą środę, 31 maja w siedzibie starostwa powiatowego odbędzie się sesja Rady Powiatu. Głównym punktem w porządku obrad będzie decyzja w sprawie absolutorium dla starosty Stanisława Kubła z wykonania budżetu.

Podczas środowej sesji w starostwie powiatowym radni zdecydują m.in. o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu dla starosty Stanisława Kubła. Zapadnie także decyzja w sprawie przekształcenia kilku szkół, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe.

Transmisję z sesji oglądać będzie można na żywo na łamach naszego serwisu. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2016r., absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2016r.,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Baranowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Baranowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Czerwinie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Czerwienie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Goworowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Goworowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Kadzidle w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kadzidle, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Lelisie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Lelisie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Łysych w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łysych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Myszyńcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Myszyńcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Troszynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Troszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Baranowie w Branżową Szkołę I stopnia w Baranowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Czerwinie w Branżową Szkołę I stopnia w Czerwinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Goworowie w Branżową Szkołę I stopnia w Goworowie , o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kadzidle w Branżową Szkołę I stopnia w Kadzidle, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Lelisie w Branżową Szkołę I stopnia w Lelisie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Troszynie w Branżową Szkołę I stopnia w Troszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Łysych w Branżową Szkołę I stopnia w Łysych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Myszyńcu w Branżową Szkołę I stopnia w Myszyńcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
- przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu edukacyjnego „Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim” w ramach RPO WM 2014 – 2020,
- udzielenia pomocy finansowej gminom na doposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- udzielenia pomocy finansowej gminom,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2017 – 2029
- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2017r.,
przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Ostrołęckiego.

5. Rozpatrzenie:
- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
oraz informacji: z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016” w roku 2016, z realizacji zadań w 2016r. wynikających z „Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,
z realizacji zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2016, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2016r.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Powiatu.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również