2018-05-30T18:12:14+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Polska,

Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać więcej

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
1
Najlepszy komentarz
~IKS, 17:01 31-05-2018,   100%
A BYLI TZW. POLICJANCI NIE PŁACILI W CZASIE SŁUŻBY ZUS A MOGĄ DO EMERYTURY DORABIAĆ BEZ OGRANICZEŃ ,,BIEDAKI" INTELEKTUALNE.
odpowiedz   •   oceń :  
Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Znamy już nowe limity dodatkowych przychodów, od których ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Do emerytur i rent można dorabiać. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity dodatkowych zarobków, od których ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców - ograniczenia przychodów obowiązują tylko rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).

Limity w III kwartale

Kwota dodatkowego przychodu emerytów i rencistów, która w III kwartale 2018 spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, to 3 236,00 zł.  Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej sumy, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jest też drugi próg wynoszący 6 009,70 zł. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.
Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia zmieniają się wraz z waloryzacją emerytur i rent. Od 1 marca 2018 roku wynoszą:
• 582,38 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 436,82 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 495,06 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Jeśli jest  kilka osób uprawnionych do renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób .

Przeciętne wynagrodzenie za pracę

Zmiana limitów dodatkowych przychodów wynika z aktualizacji wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Limity dla III kwartału ustala się w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2018 r. które wyniosło  4 622,84 zł. 70% tej kwoty stanowi limit od którego ZUS zmniejsza świadczenie, a 130% to kwota graniczna dla zawieszenia.
Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla niej do 3 235,99 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Wyjątki

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi, które wejdą w życie już 1 czerwca tego roku, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące do 31 sierpnia br.

źródło: ZUS

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~IKS, 17:01 31-05-2018,   100%
A BYLI TZW. POLICJANCI NIE PŁACILI W CZASIE SŁUŻBY ZUS A MOGĄ DO EMERYTURY DORABIAĆ BEZ OGRANICZEŃ ,,BIEDAKI" INTELEKTUALNE.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.