2018-03-08T09:54:26+01:00 eOstroleka.pl 2 1 1 100%
Powiat ostrołecki,

XLV sesja Rady Gminy Łyse za nami [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
1
0
0
W środę, 28 lutego odbyła się XLV sesja Rady Gminy Łyse. Samorząd pozytywnie rozpatrzył szereg uchwał związanych m.in. z realizacją inwestycji drogowych, prac konserwatorskich na zabytkowych kościołach w Łysych i Lipnikach. Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było sprawozdanie z działalności wójta za ubiegły rok.

Na początku sesji głos zabrał przedstawiciel  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który udzielił informacji na temat zmian w sposobie składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku. Gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć jedynie oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku złożonego w roku 2017.  Stosowne oświadczenie należy złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018r. Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo Rolnik winien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności, co w roku 2017.
Pozostali rolnicy składają wnioski o płatności bezpośrednie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Szczegółowe informacje udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii ARiMR 800-38-00-84.

Następnie Wójt Gminy Łyse przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Sprawozdanie zawiera opis podjętych działań przez Wójta Gminy Łyse – Jerzego Ksepki w roku 2017 w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy i prowadzenia inwestycji, wykonania budżetu, przygotowania projektów uchwał Rady wraz z określeniem sposobu ich wykonywania oraz zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Obowiązki te wykonywane są przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych przy współpracy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Łyse pod adresem: http://www.uglyse.e-bip.eu/index_a.php?id=180&zakladka=2 .

Wójt Gminy Łyse podkreślił, że dzięki wzorowej współpracy z Radą Gminy Łyse zaoszczędzono tylko w ubiegłym roku ponad 5 milionów złotych. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu zasobami gminy z początkiem 2018 roku spłacona została ostatnia rata zaciągniętego jeszcze w poprzedniej kadencji kredytu. Planowy termin spłaty kredytu rozpisany był do 2021 roku, co pociągało za sobą wysoką kwotę kosztów związanych z odsetkami naliczanymi od zaciągniętego zobowiązania.

Dzięki systematycznej realizacji poszczególnych inwestycji tylko w 2017 roku znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa Gminy Łyse, znacznym postępom uległy prace związane z budową Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łyse, rozbudowana i wyremontowana została też infrastruktura komunalna (sala gimnastyczna w Lipnikach, budynki świetlic wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych). Zdecydowana większość zadań zrealizowana została przy współudziale pozyskanych środków zewnętrznych, bądź nieodpłatnemu wkładowi pracy mieszkańców.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach Wójt Gminy Łyse wymienił budowę stadionu w miejscowości Łyse oraz dalszą poprawę infrastruktury drogowej.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2018 w kwocie 108.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki w msc. Łączki”. W związku z końcem roku budżetowego Rada Gminy Łyse przyjęła stosowną uchwałę aktualizującą zapisy o wspólnej realizacji z Powiatem Ostrołęckim inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502W od drogi 645 – Dęby – Warmiak,- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie, -Rozbudowę drogi powiatowej Dudy Puszczańskie – Zalas.” Na podstawie podjętej uchwały Gmina Łyse w 2018 roku przekaże na rzecz Powiatu Ostrołęckiego dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej powyższego zadania w kwocie 49.200 zł.

Ponadto przyjęta została uchwała określająca wysokość dotacji, które zostaną przekazane na prace konserwatorskie zabytkowych obiektów na terenie Gminy Łyse, tj. Kościoła Św. Anny w Łysych i Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach.

Rada Gminy Łyse dokonała niezbędnych regulacji w zakresie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze  i stałe obwody głosowania, w związku z pojawieniem się nowych ulic na terenie miejscowości Łyse. Ponadto zmianie uległy zasady wynagradzania nauczycieli, w związku ze zniesieniem z dniem 1 stycznia 2018 roku dodatku mieszkaniowego przez ustawodawcę.

Następnie przyjęte zostały uchwały dotyczące regulacji własności gruntów w celu przebudowy drogi relacji Kuzie-Charubin oraz ulicy Pogodnej w miejscowości Lipniki.

Podczas Sesji Wójt Gminy Łyse przedstawił również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.