2018-05-22T12:00:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 1 100%
Powiat ostrołecki,

XLV sesja Rady Powiatu [TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
0
W wtorek, 22 maja zwołana została XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Obrady w znacznej części poświęcone będą tematom społecznym. Nie zabraknie jednak także kwestii związanych z inwestycjami oraz bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania samorządu.

Na łamach naszego serwisu oglądać będzie można bezpośrednią transmisję z obrad samorządu powiatu.

Pod obrady trafią m.in. sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji programów społecznych. Radni rozpatrzą także proponowane przez starostę zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.Poniżej proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
    2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu.
    4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018 – 2030,
    2) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018r.,
    3) przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Ostrołęckiego.
    5. Zapoznanie ze:  
    1) „Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego
z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok”,
    2) „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce za 2017 rok”
oraz Informacjami z realizacji:
    3) zadań w 2017 roku wynikających z „Programu integracji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,
    4) zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2017,  
    5) „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2017” w roku 2017,
    6) „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2022” w roku 2017.      
    6. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.    
    7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
    8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
    9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
    10. Sprawy różne.  
11. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.