2013-02-26T10:14:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Ostrołęka,

ZNP negatywnie o pracy dyrektor I LO Anny Koronki

fot. eOstroleka.pl
Anna Małgorzata Koronka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce otrzymała negatywną ocenę cząstkową od Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ocena ta może, choć nie musi zaważyć o jej losie w zbliżającym się konkursie na stanowisko dyrektora najstarszej szkoły średniej w regionie.

W związku ze zbliżającym się okresem oceny pracy na stanowisku dyrektora w I Liceum Ogólnokształcącym, organ prowadzący placówkę, czyli prezydent Ostrołęki, wystąpił o ocenę cząstkową na temat Anny Koronki, dyrektor szkoły do Kuratorium Oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Rady Pedagogicznej. Jak udało nam się ustalić ZNP wystawił dyrektor Koronce opinię negatywną.

- Otrzymaliśmy wiele skarg od nauczycieli podległych pani Annie Koronce. Dotyczyły one głównie nienależytego wykonywania obowiązków dyrektora. Skargi te powtarzały się już w poprzedniej kadencji pani dyrektor, dlatego też nie mogliśmy wystawić innej opinii – powiedział nam Robert Chorowicz, prezes ostrołęckiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Sama zainteresowana, dyrektor Anna Koronka, nie chciała skomentować opinii ZNP, ponieważ jak poinformowała nas w telefonicznej rozmowie, nie otrzymała jeszcze tego dokumentu. O komentarz poprosiliśmy także w ostrołęckim Urzędzie Miasta, który jest organem prowadzącym i nadzorującym pracę dyrektor Koronki.

- Obecnie jesteśmy na  etapie zbierania ocen cząstkowych i przygotowywania do wydania własnej oceny pracy dyrektora. Ocena ta będzie uwzględniała także stanowiska Kuratorium, Rady Pedagogicznej i związków zawodowych – poinformował nas Wojciech Dorobiński, rzecznik prasowy ostrołęckiego ratusza.

Obecna kadencja dyrektor Anny Koronki kończy się w przyszłym roku. Przypomnijmy, że pełni ona funkcję dyrektora od 1 kwietnia 2004 roku. Jest także absolwentką I LO, klasy matematyczno-fizycznej.
Zobacz również