2018-01-17T15:40:32+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

ZUS rozsyła PIT za 2017 r. Zaktualizuj swój adres w ZUS

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
Jeżeli w 2017 r. chociaż raz otrzymałeś świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to na przełomie stycznia i lutego ZUS poinformuje o tym Urząd Skarbowy i przyśle Ci formularz PIT. Jeżeli zmienił się Twój adres, to jak najszybciej zaktualizuj dane w ZUS. Dzięki temu dokument dotrze do Ciebie bez przeszkód.

Do końca lutego każdy, kto w 2017 r. chociaż raz otrzymał świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostanie z ZUS formularz PIT. Aby informacja dotarła do nas bez przeszkód warto jak najszybciej zaktualizować adres zamieszkania lub adres do korespondencji. Zmiana mogła dotyczyć np. nazwy ulicy, którą zmodyfikowano w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. Nowy adres można przekazać osobiście w placówce ZUS-u, listownie oraz poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A dostaną świadczeniobiorcy, którzy przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierali emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują. PIT-11A otrzymają natomiast osoby, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Dokument ten dostaną także Ci, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł, pobierali zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa oraz Ci, którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Natomiast jeżeli świadczeniobiorca (emeryt lub rencista) chce przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, ma taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskuje dochody wyłącznie od organu rentowego i roczne obliczenie podatku otrzymał na PIT-40A, a nie korzysta z innych odliczeń od dochodu lub podatku, nie będzie musiał wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Wystarczy, że poda KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego i swoje dane identyfikacyjne w druku PIT-OP składanym papierowo lub elektronicznie do urzędu skarbowego.
Więcej o: Ostrołęka, zus, PIT 2018, PIT

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.