2019-02-20T08:40:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Region,

Jak wygląda proces rekrutacji?

REKLAMA
REKLAMA

Firmy, w zależności od ich struktury i konkretnych potrzeb, mogą mieć specjalne autorskie procedury, mające duży wpływ na przebieg rekrutacji. Mimo tego, większość organizacji podczas zatrudniania nowych pracowników, poddaje się  ogólnie przyjętemu podejściu do procesu rekrutacji, które jest stosowane przez większość firm różnych branż.

Przed rekrutacją – badanie potrzeb

Wiele osób twierdzi, że rekrutacja rozpoczyna się wtedy, gdy menedżerowie rozpoczynają proces poszukiwania kandydatów. Jeśli jednak patrzymy na to bardziej holistycznie, proces rekrutacji zaczyna się znacznie wcześniej. Przed rozpoczęciem rekrutacji firma musi najpierw ocenić potrzebę utworzenia nowego stanowiska. Czy ucierpi, jeśli wakat nie zostanie wypełniony? Czy rzeczywiście istnieje potrzeba, aby  wolne stanowisko zostało przez kogoś zajęte? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, przechodzi się do procesu rekrutacji.

Ocena zakresu obowiązków

Zasadniczo, krok ten pozwoli pracownikom działu kadr, na określenie wybranych czynności, które muszą być wykonywane na danym stanowisku. Wymaga to odpowiedniej analizy i znajomości procesów. Tak naprawdę, opis stanowiska pracy stanowi rdzeń udanego procesu rekrutacji. Jest to główne narzędzie wykorzystywane do opracowywania testów oceniających potencjalnego pracownika i przygotowania pytań do rozmowy kwalifikacyjnej. Opis stanowiska zazwyczaj obejmuje: ogólne informacje o rodzaju i nazwie stanowiska,  określenie pozycji w jednostce, wydziale i organizacji, niezbędne funkcje pracy i minimalne wymagania lub podstawowe kwalifikacje zawodowe oczekiwane od  kandydata. Są to podstawowe wymagania, które musi spełnić kandydat, aby w ogóle zostać wziętym pod uwagę w procesie rekrutacji.

Ustalenie wynagrodzenia

Za wykonaną pracę, osoba zatrudniona powinna otrzymać stosowne wynagrodzenie, współmierne do zakresu obowiązków związanych z tym stanowiskiem. Oprócz przestrzegania przepisów (takich jak przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia), firma prowadząca rekrutację powinna również opierać się na obowiązujących w branży stawkach. Zaproponowanie zbyt niskiej płacy może wpłynąć na złą opinię o pracodawcy, która prawdopodobnie zostanie zamieszczona na jednej z witryn oceniających pracodawców – co bardzo psuje PR firmy.

Poszukiwanie pracowników

Jest to etap, na którym organizacja poinformuje wszystkich potencjalnych przyszłych pracowników, że w danej firmie jest wolne stanowisko i czeka ono na kandydata. Rekrutacja często odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli firm pośredniczących w zatrudnieniu (na zasadzie outsourcingu) lub bezpośrednio przez popularne portale ogłoszeniowe. Weryfikowanie CV kandydatów  to prawdopodobnie najbardziej czasochłonna część procesu rekrutacji, który wymaga największej ilości pracy. W tym miejscu umiejętności i osobowości kandydatów zostaną zweryfikowane i ocenione. Ma to na celu upewnienie się, że kwalifikacje kandydata są dobrze dopasowane do danej pracy i jej opisu. Dlatego też, najlepszym rozwiązaniem dla osoby poszukującej pracy jest stworzenie nowoczesnego, profesjonalnego i przyciągającego wzrok CV - najlepiej sięgnąć po CV szablon do pobrania. Jest to możliwe dzięki różnym płatnym i bezpłatnym kreatorom z szablonami. Po wstępnej selekcji kandydatów odbywa się  pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. Obecnie, rozmowy kwalifikacyjne mogą być złożone nawet z kilku etapów. Często, ostateczna rozmowa kwalifikacyjna wymaga bezpośredniego spotkania między kandydatem, menedżerami, a także innymi członkami organizacji. Najwyższe kierownictwo może być zaangażowane podczas ostatniej rozmowy, w zależności od rodzaju stanowiska.

Wybór pracownika

Na tym etapie, pracownicy którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji, spotykają się, by ostatecznie dokonać wyboru spośród kandydatów, którzy przeszli ostateczną rozmowę kwalifikacyjną.  Jeśli uzyskają jednogłośną decyzję w sprawie kandydata, praca zostanie mu zaoferowana. W przypadku zróżnicowanych opinii przeważy większość. Jeśli nie dojdą do konsensusu, może zaistnieć potrzeba ponownego rozpoczęcia procesu rekrutacji, do czasu, kiedy będą w stanie podjąć jednogłośną decyzję. Gdy przedsiębiorstwo planuje zatrudnić  pracowników, a kandydaci wyrażają zainteresowanie zajęciem stanowiska, między nimi rozwinęła się relacja. Ponieważ wszystkie relacje w biznesie są ważne, trzeba nimi odpowiednio zarządzać. Krótkoterminowym celem rekrutacji jest zapewnienie, że kandydaci będą mieli dobre wrażenie związane z firmą, nawet jeśli ostatecznie nie zostaną wybrani do pracy. Z drugiej strony celem długoterminowym jest utrzymanie trwałych relacji z kandydatami, aby w przyszłości nadal byli zainteresowani ubieganiem się o stanowisko w firmie. Dzięki temu firma jest atrakcyjna dla innych, przyszłych kandydatów.

Jak widać proces rekrutacji wymaga nie mniejszego zaangażowania pracodawcy od pracownika. Zaangażowane w jego przebieg jest wiele osób. Firma nie tylko musi zautomatyzować i usprawnić proces rekrutacji, ale powinna także dopilnować, aby wszystko zostało odpowiednio udokumentowane i zarchiwizowane po jego zakończeniu. Dzieje się tak dlatego, że  będzie ona nadal zobowiązana do przestrzegania pewnych zasad i przepisów ustanowionych przez różne prawne regulacje w zakresie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, między innymi przepisy RODO. Stres, który często towarzyszy pracownikowi podczas przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, może więc być trochę mniejszy, kiedy pozna on "od strony kuchni" wielopłaszczyznowe przygotowanie firmy do zaproszenia go na rozmowę. Aby jednak do tej rozmowy doszło trzeba wpisywać się w oczekiwania firmy i posiadać starannie i profesjonalnie przygotowane CV i list motywacyjny.

REKLAMA
REKLAMA
Kalnedarz imprez
sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1