XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń

30

Paź

2020

30 Paź 2020 1400
Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201
XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad; 2. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2020, nr XXV/2020, nr XXVI/2020, nr XXVII/2020 oraz nr XXVIII/2020 z sesji Rady Gminy Rzekuń; 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029; 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok; 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"; 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec; 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec; 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamianka; 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tobolice; 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa; 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy; 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady; 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami; 14. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów; 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów; 16. Wolne wnioski i informacje; 17. Zakończenie obrad. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33 w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 13:00. Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
Kalnedarz imprez
grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  1  2  3  4  5  6
dk7  8  9  10  11  12  13
dk14  15  16  17  18  19  20
dk21  22  23  24  25  26  27
dk28  29  30  31  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń