XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

24

Cze

2021

24 Cze 2021 0930
Urząd Gminy w Baranowie

XXXV sesja Rady Gminy Baranowo odbędzie się 24 czerwca 2021 r. tj. czwartek o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.      

2. Uchwalenie porządku obrad.  

3. Interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Wójta  i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między  sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   Gminy oraz  w budżecie Gminy na 2021 rok.

6. Uchwalenie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Baranowo na lata 2021-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  p.w.św.Bartłomieja AP w Baranowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Baranowo nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę.

10. Sprawy różne.

11. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.    

Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5