2019-07-19T21:35:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 2 10
Polska,

Kim jest rzecznik finansowy i w jakich sprawach może pomóc?

REKLAMA
REKLAMA
2
0

Rzecznik Finansowy to instytucja kompetentna w zakresie szeroko rozumianej pomocy klientom banków, firm pożyczkowych, funduszy inwestycyjnych czy firm ubezpieczeniowych. Chociaż Rzecznik Finansowy nie posiada kompetencji pozwalających ma na wydawanie decyzji wiążących w konkretnej sprawie z jaką zwraca się klient, to jednak korzystanie z porad, pośrednictwa oraz arbitrażu ze strony Rzecznika Finansowego w wielu przypadkach może znacząco przyczynić się do poprawy naszej sytuacji.

Warto jednocześnie zdawać sobie sprawę z faktu, że spektrum kompetencji przysługujących Rzecznikowi Finansowemu jest naprawdę szerokie. Klienci mogą zwracać się do tej instytucji zarówno z prośbami o arbitraż lub pośrednictwo w konkretnej, spornej sprawie jak też z wnioskami o udzielenie porady a także składać do Rzecznika Finansowego skargi na działalność podmiotów rynku finansowego.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Przede wszystkim warto uprzytomnić sobie fakt, że sama nazwa Rzecznik Finansowy jest nieco myląca. Oczywiście, Rzecznik Finansowy jest konkretną osobą powołaną na swoje stanowisko: musi to być specjalista posiadający odpowiednie doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę z zakresu działalności rodzimego rynku finansowego.

Bardziej adekwatne wydaje się jednak nazywanie Rzecznika Finansowego instytucją: wszystko przez to, że w rzeczywistości konkretnymi sprawami, z jakimi zgłaszają się klienci, zajmuje się nie tylko osobiście sam Rzecznik Finansowy, ale często również zespół wykwalifikowanych specjalistów pracujących dla tej instytucji.

Jest to okoliczność wyjątkowo istotna, a jednocześnie korzystna z punktu widzenia klientów. Dzięki temu, że na instytucje Rzecznika Finansowego składa się nie tylko sama osoba pełniąca tę funkcję, ale również zespół ekspertów, klienci mogą liczyć na szybkie oraz efektywne rozpatrywanie składanych wniosków a także odpowiednią reakcję w każdej sprawie, która rzeczywiście wymaga interwencji ze strony Instytucji Rzecznika Finansowego.

Jak powstała rola Rzecznika Finansowego?

Jeżeli chodzi o historię instytucji Rzecznika Finansowego, to warto wiedzieć, że na mocy odpowiednich przepisów Rzecznik Finansowy zastąpił działającą wcześniej instytucje o znacznie skromniejszym spektrum kompetencji, a mianowicie Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik Finansowy  przejął oczywiście zadania oraz kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, a więc kompetencje w zakresie arbitrażu w sporach z firmami ubezpieczeniowymi oraz rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg oraz wniosków ze strony klientów firm ubezpieczeniowych.

Sam cel istnienia instytucji Rzecznika Finansowa zakłada jednak nie tylko swego rodzaju opiekę nad klientami podmiotów z sektora ubezpieczeniowego, ale przede wszystkim szeroko rozumiane wspieranie klientów korzystających z najważniejszych podmiotów rynku finansowego, a więc między innymi banków, firm udzielających pożyczek pozabankwych, funduszy inwestycyjnych i tak dalej.

Powołanie do istnienia instytucji Rzecznika Finansowego było odpowiedzią na coraz bardziej dynamiczny rozwój rodzimego rynku finansowego. Jak doskonale wiadomo, w polskich realiach działa coraz większa ilość banków, firm pożyczkowych czy funduszy inwestycyjnych.

Naturalnie, określone przepisy polskiego prawa w sposób szczegółowy regulują działalność większej części podmiotów rynku finansowego. Nie oznacza to jednak, że klienci są całkowicie wolni od różnego rodzaju nieprawidłowych praktyk ze strony na przykład banków czy firm pożyczkowych. Zadaniem Rzecznika Finansowego jest więc udzielanie kompleksowego wsparcia klientom, którzy w określonych sytuacjach potrzebują czy to arbitrażu, czy też po prostu porady.

Co należy do kompetencji Rzecznika Finansowego?

Jak już wspominano, Rzecznik Finansowy nie posiada kompetencji pozwalających mu wydawanie wiążących decyzji w konkretnych sprawach. Oznacza to, że np. zwracając się do Rzecznika z prośbą o pomoc w przypadku odrzuconego wniosku o umorzenie odsetek kredytu lub też w dowolnej innej sytuacji nie możemy liczyć na to, że opinia Rzecznika Finansowego "zmusi" dany podmiot rynku finansowego (bank, firmę pożyczkową) do zmiany swojej decyzji.

Bynajmniej nie oznacza to jednak, że pośrednictwo Rzecznika Finansowego jest pozbawione realnej wartości: praktyka pokazuje, że banki czy też firmy pożyczkowe bardzo często zmieniają swoje decyzje właśnie na skutek interwencji Rzecznika Finansowego. Co więcej, instytucja posiada również kompetencje w zakresie wydawania tzw. istotnych poglądów, które odgrywają znaczącą rolę w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Co również ważne, Rzecznik Finansowy posiada możliwość wszczęcia postępowania polubownego. Jest to rodzaj postępowania poprzedzający właściwe postępowanie sądowe, w którym klient oraz podmiot rynku finansowego mogą dojść do kompromisu jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu.

Bardzo istotną informację stanowi fakt, że podmiot rynku finansowego nie może odmówić wzięcia udziału w postępowaniu polubownym wszczętym z inicjatywy Rzecznik Finansowego.

Rzecznik Finansowy jest również instytucją kompetentną do tego, aby przekazywać badane przez siebie sytuacji bezpośrednio do innych podmiotów o odmiennym zakresie kompetencji, w tym przede wszystkim Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratury lub innych organów.

Również ten fakt ma istotne znaczenie z perspektywy klienta, ponieważ- w odróżnieniu od statystycznego konsumenta- Rzecznik Finansowy będzie w stanie wybrać właściwą instytucję powołaną do zbadania konkretnej sprawy a także przekazać badaną przez siebie kwestię w sposób prowadzący do podjęcia działań przez inną instytucję.

W ten sposób, klient, który padł np. ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony parabanku, nie będzie musiał samodzielnie decydować, czy dana kwestia powinna być zgłoszona raczej prokuraturze czy raczej Komisji Nadzoru Finansowego. Również sposobem sformułowania wniosku o zbadanie danej sprawy zajmie się biuro Rzecznika Finansowego.

zdjecie

W jakich sytuacjach można zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Co do zasady, o poradę lub pośrednictwo Rzecznika Finansowego możemy zwrócić się zawsze wtedy, gdy mamy podejrzenie, że doszło do pogwałcenia naszych praw.

Oprócz tego, Rzecznik Finansowy zajmuje się również kwestiami "pogranicznymi", tj. przykładowo odrzuconymi wnioskami o rozłożenie kredytu/pożyczki na raty lub wnioskami o umorzenie odsetek pożyczki pozabankowej.

W tym drugim przypadku Rzecznik Finansowy jest w stanie uzupełnić argumentację klienta, co może mieć wpływ na zmianę decyzji przez dany podmiot. Również wydanie przez Rzecznika Finansowego istotnego poglądu w danej sprawie może mieć znaczący wpływ na przebieg ewentualnego postępowania sądowego.

W zależności od charakteru naszej sprawy, możemy zwracać się do Rzecznika Finansowego o:

  • 1. Interwencję
  • 2. Poradę
  • 3. Wydanie poglądu istotnego w danej sprawie
  • 4. Wsparcie w postępowaniu sądowym
  • 5. Wszczęcie postępowania polubownego

Należy jednak pamiętać, że Rzecznik Finansowy może odmówić swojej pomocy/interwencji wówczas, gdy:

  • 1. Klient nie wyczerpał całkowicie możliwości związanych z standardowym postępowaniem reklamacyjnym
  • 2. Wniosek ma charakter wątpliwy formalnie, np. Rzecznik uzna, że naszym celem jest jedynie przysporzenie trudności danego podmiotowi
  • 3. Dana sprawa była już rozpatrywana przez Sąd lub inny kompetentny organ
  • 4. Wnioskodawca nie dokonał uiszczenia opłaty za podjęcie określonej czynności przez Rzecznika Finansowego

Przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku do Rzecznika Finansowego warto więc dokładnie przeanalizować naszą sprawę. Należy przy tym pamiętać, że nie musimy od razu składać np. wniosku o interwencję lub wszczęcie postępowania polubownego: możliwe jest uprzednie zasięgnięcie porady ze strony Rzecznika.

Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy podjęcie danej czynności ze strony Rzecznika wymaga od klienta uiszczenia opłaty, mamy obowiązek dokonania owej opłaty: w przeciwnym wypadku RF ma prawo odmówić nam swojego wsparcia.

Warto również mieć na uwadze pierwszy z wymienionych punktów, czyli wyczerpanie możliwości postępowania reklamacyjnego. W praktyce oznacza on, że najpierw powinniśmy podjąć próbę samodzielnego wypracowania kompromisu z podmiotem rynku finansowego. Do RF powinniśmy zaś zwrócić się dopiero wtedy, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie spodziewanych rezultatów.

Źródła:

1. Oficjalna strona Rzecznika Finansowego:  https://rf.gov.pl/

2. Firmy pożyczkowe - opinie o instytucjach pozabankowych w Polsce: https://zgasryzyko.pl/firmy-pozyczkowe/

3. Pożyczki pozabankowe - porównanie i odpowiedzi na ważne pytania: https://zgasryzyko.pl/pozyczki-chwilowki-online/

 

Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5