zdjecie 2017
zdjecie 2017
zdjecie 2017
2014-01-20T11:26:55+01:00 eOstroleka.pl
Kościół i społeczeństwo,

Konkurs fotograficzny: Tylko do czwartku możesz nadesłać swoje fotografie Orszaku Trzech Króli

REKLAMA
Orszak trzech Króli w Ostrołęce, fot. eOstrołęka.plOrszak trzech Króli w Ostrołęce, fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Organizatorzy Orszaku Trzech Króli przypominają, że 24 stycznia upływa termin zgłoszeń do udziału w konkursie fotograficznym. Celem konkursu jest miedzy innymi  udokumentowanie pierwszego Orszaku Trzech Króli w Ostrołęce oraz popularyzacja fotografii, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Poniżej publikujemy regulamin udziału w konkursie:
Regulamin konkursu fotograficznego

I Ostrołęcki Orszak Trzech Króli
Organizatorzy i cele konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli w Ostrołęce
2. Cele konkursu to:
a) Zebranie dokumentacji fotograficznej z organizowanego po raz pierwszy w Ostrołęce Orszaku Trzech Króli,
b) Popularyzacja fotografii wśród mieszkańców w każdym wieku, a w szczególności wśród ludzi młodych,
c) Popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego
Zasady konkursu
3. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej wraz z dołączoną kartą zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej www.ock-ostroleka.pl
4. Termin zgłaszania prac – 24 stycznia 2014
5. Prace należy wysłać na adres e-mail: galeriaostroleka@wp.pl
6. Wytyczne do zdjęć:
- minimalny rozmiar boku zdjęcia 800 pix (krótszy bok)
7. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 6 prac. W konkursie nie biorą udziału zestawy. W przypadku przesłania przez jednego autora więcej niż dopuszczalna ilość zdjęć, jury będzie oceniało pierwsze 6 prac.
8. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi pracami autora.  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć.
9. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I – dzieci i młodzież do lat 18
b) Kategoria II – dorośli
10. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
11. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
12. Obrady jury odbędą się w ostatnich dniach stycznia.                                            
13. Decyzje jury są ostateczne.
14. Osoby nagrodzone i wyróżnione, zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
15. W/W osoby oraz Ci, których prace zakwalifikowane zostaną do wystawy pokonkursowej poproszone zostaną o dostarczenie do organizatorów plików w większej rozdzielczości.                                                                                                
Dane osobowe
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zmianami.
17. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
Postanowienia końcowe
18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatorów konkursu a także na wystawie pokonkursowej i materiałach promocyjnych konkursu.
19. Organizator oświadcza, że nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu.
21. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi spokrewnione w linii prostej.
22. Przesłane pliki nie będą zwracane.
23. Nagrody rzeczowe konkursu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.                          
24. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

REKLAMA
zdjecie 2017
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×