2019-08-01T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Region,

Linia kredytowa – czym jest i jak działa?

REKLAMA
REKLAMA

Linia kredytowa to termin bankowy, który może pojawiać się w kontekście kilku różnych produktów finansowych. Jakie to produkty? Na czym polega istota linii kredytowej? Jakie wyróżnia się jej rodzaje?

W praktyce, linia kredytowa to nie jeden konkretny, lecz kilka różnych produktów bankowych. Część z nich przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców, część dla osób prywatnych, a jeszcze inne dla jednych i drugich. W niniejszym artykule skupiliśmy się przede wszystkim na tych instrumentach, które pozostają do dyspozycji klientów indywidualnych.

Linia kredytowa – co to jest?

Linia kredytowa to grupa produktów bankowych i firm pożyczkowych, których istota polega na tym, że ich użytkownicy mogą w ustalonym okresie swobodnie zadłużać się do określonej w umowie kwoty. Inaczej mówiąc, klient z przyznaną linią kredytową może w dowolnym momencie skorzystać z dodatkowych środków pieniężnych, bez konieczności przechodzenia przez uciążliwe procedury i formalności. Wystarczy, że raz przebrnie przez proces ubiegania się o finansowanie, a instytucja na stałe udostępni mu możliwość swobodnego wydatkowania ustalonej puli pieniędzy. Ten szybki i wygodny dostęp do finansowania to jedna z najważniejszych zalet linii kredytowych.

Linia kredytowa – nie jeden, lecz kilka różnych produktów

Linia kredytowa, w swej podstawowej formie, umożliwia zaciąganie kredytu (w rachunku kredytowym) o sumarycznej wartości nieprzekraczającej kwoty przyznanego limitu. Może ona przybierać również formę umowy generalnej dotyczącej finansowania, w ramach której klient będzie mógł korzystać z wybranych produktów bankowych. Takimi produktami mogą być: akredytywy, gwarancje bankowe, kredyty obrotowe, czy też kredyty w rachunku bieżącym. Niezależnie o których z nich mowa, łączna kwota zadłużenia w banku nie może przekroczyć wskazanego w umowie limitu.

Nieodnawialna i odnawialna linia kredytowa

Co ważne, linia kredytowa może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. W tym drugim przypadku, każda spłata wykorzystanego limitu powoduje nie tylko obniżenie zadłużenia, ale również zwiększenie dostępnej do wypłaty kwoty; inaczej mówiąc, otrzymany kredyt klient może tutaj wielokrotnie wypłacać i spłacać. Jeśli chodzi o nieodnawialną linię kredytową, to przyznaną pulę środków można wykorzystać tylko raz, a spłata zadłużenia nie prowadzi jednocześnie do „odbudowania” dostępnego limitu.

Limit odnawialny jako alternatywa dla klasycznych kredytów i pożyczek

Najpopularniejszym rodzajem linii kredytowej jest limit odnawialny, zwany również limitem kredytowym oraz kredytem odnawialnym. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on rodzaj odnawialnej linii kredytowej, a więc takiej, która pozwala użytkownikowi swobodnie i wielokrotnie korzystać z otrzymanej puli środków. Pula ta jest udostępniana bezpośrednio w jego internetowym koncie osobistym, co zapewnia mu łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy. W praktyce działa to tak, że gdy tylko saldo na rachunku klienta spadnie poniżej zera, automatycznie zaczyna on wydatkować środki przyznane w ramach limitu odnawialnego.

Środki z limitu, podobnie jak w przypadku klasycznych pożyczek i kredytów gotówkowych, można przeznaczyć na całkowicie dowolne cele. Taka linia kredytowa online ma jednak tę przewagę, że pieniądze są zawsze na wyciągnięcie ręki, a to z kolei, zapewnia dodatkowo poczucie spokoju i bezpieczeństwa finansowego.

Limit odnawialny, czyli elastyczna linia kredytowa z uczciwymi opłatami

Ważną zaletą limitu odnawialnego jest również fakt, że gwarantuje klientowi pełną elastyczność w zakresie spłaty zadłużenia. Uściślając, środki wydane w ramach limitu może on zwrócić w praktycznie dowolnych częściach i terminach. Bank wymaga jedynie, by na rachunek klienta każdego miesiąca wpływało wynagrodzenie za pracę lub inna, ustalona kwota minimalna. Co istotne, odsetki nalicza wyłącznie w okresie istnienia zadłużenia, a w czasie niekorzystania z limitu nie pobiera żadnych innych stałych opłat. Jedynym dodatkowym kosztem, jaki może pojawić się w przypadku takiego produktu, jest prowizja za zawarcie lub odnowienie umowy.

Linia kredytowa pozabankowa

Limit odnawialny można znaleźć w ofercie nie tylko banków, ale również pojedynczych firm pożyczkowych, takich jak Euroloan. Limit pozabankowy i limit bankowy oferują w zasadzie jednakowy zestaw udogodnień, przy czym nieco różnią się w zakresie sposobu korzystania ze środków i spłaty zadłużenia. Przykładowo, limit odnawialny w Euroloan.pl jest obsługiwany z poziomu osobnego, specjalnego konta, które pozwala składać dyspozycje wypłaty pieniędzy i monitorować saldo zadłużenia. Ponieważ nie jest on powiązany z kontem osobistym, klient może łatwiej kontrolować poziom jego wykorzystania. Poza tym, jako produkt pozabankowy, wiąże się z łagodniejszymi kryteriami oceny wniosku pożyczkowego. Dlatego też, ma szansę skorzystać z niego również część tych osób, które z jakiegoś względu mają ograniczony dostęp do oferty produktowej banków.

Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5